norbert_swagemakers-xl

Norbert Swagemakers nieuwe rector Sint-Janscentrum

Pastoor Norbert Swagemakers (54) is per 1 januari a.s. door de bisschop benoemd tot de nieuwe rector van het Sint-Janscentrum van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Pastoor Swagemakers is nu pastoor van de Damiaanparochie in Helmond. Hij wordt opvolger van de huidige rector, F. de Rycke pr.

Pastoor Swagemakers is in 1966 geboren in Goirle. Hij werd in 1994 priester gewijd en werkte als parochiepriester in Tilburg, Schijndel, Nijmegen en momenteel in Helmond.

Pastoor Norbert Swagemakers wordt de vierde rector van het Sint-Janscentrum. Het Sint-Janscentrum ging op 14 september 1987 van start aan de Papenhulst in Den Bosch, voorheen een klooster van de Fraters van Tilburg. De eerste rector was Mgr. drs. Antoon Hurkmans (1987-1998), de latere bisschop van ’s-Hertogenbosch. Zijn opvolger was drs. Jeroen Miltenburg (1999-2009), nu deken van Tilburg. Dr. Filip De Rycke is inmiddels 11 jaar de derde rector van het seminarie. “Onder dankzegging en met waardering neem ik afscheid van dr. Filip De Rycke als rector van het seminarie. Met vertrouwen wens ik de komende rector, Norbert Swagemakers, veel zegen bij zijn nieuwe dienstwerk”, aldus bisschop Gerard de Korte.

Het huidige Sint-Janscentrum is voor het Bossche bisdom een belangrijk huis, het herbergt tal van opleidingen. In de eerste plaats de priester- en diakenopleiding. Er is sinds enige tijd ook, voor mannen en vrouwen, een catechistenopleiding, en de opleiding Godsdienst wetenschappen, een samenwerkingsverband met het Sint-Bonifatiusinstituut in Vogelenzang (band met de Pauselijke Universiteit van Lateranen).

20200712_video

Sint-Janscentrum maakt zich op voor nieuw studiejaar

Medio maart sloot het Sint-Janscentrum de deuren voor studenten en docenten om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Lessen kwamen te vervallen, maar het onderwijs moest doorgaan. Dit gebeurde spoedig in aangepaste vorm, via Zoom en Teams, middels YouTube en literatuuropdrachten. Er werd in moeilijke en voor menigeen verdrietige omstandigheden hard gewerkt… door studenten én docenten.

Filmopnamen

Vier maanden verder: de deuren van het Sint-Janscentrum zijn weer open voor onderzoek en studie in de bibliotheek, om mondeling tentamen te doen, om gesprekken te voeren over roeping, om het bizar verlopen studiejaar 2019-2020 toch min of meer gezamenlijk af te ronden…..én: om kriskras door en rond het huis te lopen om filmopnamen te maken. Behalve voor de studie waren de deuren van het Sint-Janscentrum immers ook gesloten voor de ‘Open Dag’ die in mei gepland was. We werden uitgedaagd om informatie over de diocesane opleidingen op andere wijze te verstrekken dan we gewoon waren. Hierbij het resultaat: een aantal korte filmpjes.

Betekenis van de opleidingen voor het bisdom

In deze opnamen spreekt de bisschop over de betekenis van de opleidingen voor het bisdom, vertelt de studierector over de inhoud van de studie theologie en godsdienstwetenschappen, geven we een rondleiding door het opleidingshuis, delen studenten en ambtsdragers hun ervaring met studie en praktijk…. En wordt de vraag gesteld of het niet iets voor jou is om te gaan studeren, om je aan te melden voor één van de diocesane opleidingen aan het Sint-Janscentrum in Den Bosch.

Vakantietijd

Het Sint-Janscentrum sluit voor even opnieuw de deuren, want de vakantietijd is aangebroken. Dit is een tijd om tot rust te komen, de lege accu terug op te laden en misschien wel een nieuwe weg te gaan in het leven. Neem rustig de tijd om te kijken en te luisteren, na te denken, vragen en indrukken te delen met anderen, een keuze te maken en een stap te zetten. Weet dat je van harte welkom bent!

Priesteropleiding

Diakenopleiding

Catechistenopleiding

Catechistenopleiding aan het Instituut voor Godsdienstwetenschappen (Bonifatius-instituut) in het Sint-Janscentrum te ‘s-Hertogenbosch.

20191025_roepingenweek-xl

Estafette Roepingenweek

In 2019 organiseert de R.-K. Kerk in Nederland voor het eerst een Nationale Roepingenweek. Van zondag 3 tot en met zaterdag 9 november zijn er in de bisdommen speciale vieringen waarin de roeping tot het priester­schap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staan. Er wordt van bisdom tot bisdom gebeden om roepingen.

Belangrijk element in deze Nationale Roepingenweek is een icoon van de heilige Wil­li­brord, de patroon­heilige van de Neder­landse Kerkprovincie. Doel van deze speciale week rond het Hoogfeest van Wil­li­brord (7 november) is het fundamentele belang benadrukken van religieuze roepingen voor de Kerk. Waar mogelijk zal de lokale bisschop voorgaan tijdens deze vieringen. Ook vanuit de Konferentie Neder­landse Religieuzen wordt mee­ge­werkt aan dit initiatief van het landelijke Roepingenoverleg.

Gebedsestafette

“Religieuze roepingen zijn in deze tijd en samenleving niet zo vanzelfsprekend,” aldus rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priester­oplei­ding en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg. “Met dit initiatief willen we laten zien dat het menens is: Nederland heeft een groeiend priestertekort en veel religieuze ordes en con­gre­ga­ties hebben geen aanwas. Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsestafette in de bisdommen. We hopen natuurlijk dat de aandacht voor roepingen na deze week doorgaat,” zegt Kuipers.

De R.-K. Kerk kent al wel een jaarlijkse Roepingen­zondag, waarin wereldwijd gebeden wordt om roepingen. Kuipers zegt over de keuze om de roepingenweek rond het Hoogfeest van de Heilige Wil­li­brord te organiseren: “Wil­li­brord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig.”

Pro­gram­ma

Zondag 3 november 2019 Bisdom Den Bosch
Maandag 4 november 2019 Bisdom Rotterdam
Dinsdag 5 november 2019 Bisdom Haarlem-Amsterdam
Woensdag 6 november 2019 Bisdom Roermond
Donderdag 7 november 2019 Bisdom Groningen-Leeuwarden
Vrijdag 8 november 2019 Religieuzen KNR
Zaterdag 9 november 2019 Aartsbisdom Utrecht

Pontificale Vespers in de Sint-Janskathedraal

Op zondag 3 november om 16.30 uur zal een pontificale Vespers worden gehouden in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

20190925_emeriti-xl

Emeriti bijeen in het Sint-Janscentrum

“Wie in zijn werk steeds met mensen te maken heeft, moet regelmatig bij zijn eigen innerlijk komen om niet op te drogen en om God in de ander te kunnen blijven zien. Die weg naar binnen is gebedsspiritualiteit. Juist als priester, diaken of pastoraal werk(st)er heb je die beweging nodig.” Woensdag 25 september 2019 sprak Thomas Quartier Osb. hierover in het Sint-Janscentrum in Den Bosch.

“Sint Benedictus vermaant zijn monniken in zijn Regel om ‘niets boven het werk Gods te stellen’ (RB 43,3). Maar is dat wel mogelijk wanneer het contact met andere mensen in het pastoraat alles van je vraagt? Het klooster lijkt hier een luxepositie te bieden. Maar wacht even: de uitdaging is dezelfde. Een authentieke gebedsspiritualiteit houdt in dat je innerlijk gevoed wordt en juist van daaruit met anderen in liefde verbonden kan zijn.

De emeriti pastores die ik in Den Bosch mocht ontmoetten deelden na mijn lezing wat het klooster in hun leven is. Hoe zij zochten en zoeken naar gemeenschap die gevoed is in gezamenlijke contemplatie. Hoe ze zelf een ritme en een balans probeerden te vinden die hen steeds meer pastor liet zijn. De opdracht geldt voor iedereen: vind je gebedsspiritualiteit! Zoek naar innerlijke voeding die echte verbondenheid en echt engagement mogelijk maakt.

God is de voeding, de motor en ook de ontvanger van ons gebed en ons engagement voor elkaar: opdat Hij alles in allen moge zijn. Hartelijk dank aan de geweldige emeriti die ik vandaag mocht ontmoeten. Ze zijn – nog steeds – een zegen voor kerk en wereld.”

20190909_admissio2-xl

Opening studiejaar met opname

Op maandag 9 september is het nieuwe studiejaar van de priesteropleiding begonnen. Bisschop De Korte droeg de Eucharistieviering op in de Sint-Janskathedraal. Tijdens deze H. Mis werden vier seminaristen opgenomen onder de wijdingskandidaten (Admissio).  De opname vormt een belangrijke stap op weg naar de wijdingen.

We vragen om uw gebed om zegen over de seminaristen en over het nieuwe jaar van vorming.

Voorlichtingsavond

Opening studiejaar theologische opleiding

Met een Eucharistieviering met bisschop de Korte werd op zaterdag 31 augustus het studiejaar van de theologische weekendopleiding geopend.

Tijdens de eucharistieviering vond ook de opname onder de wijdingskandidaten plaats van de studenten aan de diakenopleiding.

Studierector dr. J. Van Reeth gaf vervolgens een inleidend college over het belang van de studie van de kerkvaders.

Nadere informatie over de opleiding vindt u op deze website.

20191123_roepingendag2-xl

Roepingendag – Zaterdag 23 november

Wat vraagt God aan mij?
Welk plan heeft Hij met mij?
Welke stap zou ik kunnen zetten?
En zit ik wel op de juiste weg?

Jonge mensen, in de leeftijd tussen 17 en 35 jaar, nodigen we uit om rond die vragen bijeen te komen. Die vragen malen bij veel jonge mensen door het hoofd als ze nadenken over hun leven en hun roeping, over werk en studie, maar ze hoeven er niet alleen mee te zitten. In onderlinge dialoog, in gesprek met begeleiders, in stilte en gebed, kan er ruimte gegeven worden aan deze kwesties en kunnen antwoorden op de vragen worden gevonden.

Op zaterdag 23 november organiseert het Sint-Janscentrum een dag om met bovenstaande belangrijke levensthema’s aan de slag te gaan. Er is een gevarieerd interactief programma, van 10.30 tot 17.00 uur. De rector, de gedelegeerde voor roepingen-pastoraal en een van de spirituaals begeleiden de dag met inleidingen en gebedsmomenten, daarnaast zijn er getuigenissen en zal er vooral ook geluisterd worden naar degenen die deelnemen aan deze dag.

De dag wordt georganiseerd in het vormingshuis voor kerkelijk leven, in het hart van het bisdom, het Sint-Janscentrum, Papenhulst4, 5211 LC  ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden voor deze dag is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld (ook in verband met de lunch). Dit kan bij de rector van het Sint-Janscentrum via e-mail of telefoon.

Programma

9.00 uur Deelname aan Lauden (ochtendgebed) en Eucharistieviering samen met studenten en cursisten van het Sint-Janscentrum
10.00 uur Koffie / thee en ontvangst door rector F. De Rycke
10.30 uur Inleiding op het thema roeping door pastoor R. Wilmink Kennismaking met elkaar
11.00 uur Luisteren naar een roepingsverhaal (getuigenis) en samen in gesprek
12.15 uur Middaggebed
12.30 uur Maaltijd, samen met docenten, studenten en cursisten
13.15 uur Even samen afwassen en opruimen, en dan
13.45 uur Warmlopen voor het geloof in Het Bossche Broek
14.45 uur Opnieuw een getuigenis: leven in een gemeenschap en gesprek over en naar aanleiding van wat er verteld is
16.00 uur Deelname aan de Vespers (avondgebed) samen met studenten en cursisten van het Sint-Janscentrum
16.15 uur Koffie / thee en tot ziens?!

Details

datum: zaterdag 23 november
tijd: 10.30 tot 17.00 uur
telefoon: 073 – 613 2000
e-mail: receptie@sint-janscentrum.nl
kb201907

Kringblad zomer 2019

Dat het christelijke geloof in de Middeleeuwen veel heeft bijgedragen aan de intellectuele en culturele ontwikkeling van Europa, wordt slechts door weinigen ontkend. De uitdaging om de dialoog aan te gaan met de wereld van de wtenschap en de verlossende waarheden van ons geloof uit te drukken in de begrippenkaders van deze tijd, geldt echter ook voor nu.

Paus Johannes Paulus II wijdde de encycliek Fides et ratio aan dit onderwerp. Het thema van de redelijkheid van ons geloof vormt als het ware een rode draad doorheen het hele oeuvre van paus Benedictus XVI, die met de encycliek Caritas in veritate de aandacht gevestigd heeft op het gegeven, dat de Waarheid niet enkel met het verstand onderzocht en geleerd moet worden, maar ook benaderd met het hart en beleefd in concrete daden van naastenliefde. Tot de wereld van de klimaatstudies wordt door de huidige paus Franciscus toenadering gezocht.

De bijdragen in dit Kringblad zijn ook aan het thema van de dialoog tussen geloof en wetenschap gewijd. Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van ons bisdom en bisschop-referent voor de jongeren, houdt niet op te beklemtonen – met name ook in zijn contacten met de jeugd – dat ons geloof niet irrationeel is maar integendeel een redelijke verankering heeft. Hij baseert zich daarbij vooral op apologeten uit de 20e eeuw, zoals C.S. Lewis. Mevrouw Elena Van Gelderen-Cojocaru getuigt hoe zij, als wetenschapster, haar geloof beleeft. Mgr. De Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond en docent wetenschapsfilosofie aan het seminarie, belicht het onderwerp vanuit zijn specifieke, filosofische achtergrond. De bijdrage van Matthé Uijttewaal vormt daarbij het pendant vanuit het perspectief van een natuurlijkundige.

Met een thema als de dialoog tussen geloof en wetenschap biedt dit nummer het Kringblad u uitdagende lectuur voor de warme zomermaanden. Wie zich verder wil verdiepen, verwijzen we graag naar de pagina’s van Betsaida. Veel leesplezier toegewenst!

F. De Rycke
Rector Sint-Janscentrum

Gebedskring

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw gebed en voor uw steun. Indien u andere mensen kent die willen bidden om roepingen en die interesse hebben in ons Kringblad, kunt u hun naam graag aan ons doorgeven (info@sint-janscentrum.nl of +31 (73) 612 30 55), dan sturen we ook hun heel graag kosteloos ons contactblad toe.

Lees hem online

Download

Veel leesplezier met deze editie van het Kringblad!

Mgr. Hurkmans

Proficiat voor Mgr. Hurkmans

Mgr. Antoon Hurkmans is geboren op 3 augustus 1944 te Someren en daarom viert hij op zaterdag 3 augustus 2019 zijn 75e verjaardag. Mgr. Hurkmans was bisschop van ’s-Hertogenbosch van 1998 t/m 2015. In 2016 werd hij benoemd tot rector van de Friezenkerk in Rome.

Voordat hij bisschop werd van ’s-Hertogenbosch, stelde Mgr. Ter Schure hem aan als eerste rector van het Sint-Janscentrum. Toen hij in 1998 tot bisschop werd gewijd, volgde drs. Jeroen Miltenburg hem op en in 2009 nam de huidige rector Filip De Rycke het stokje vervolgens van hem over.

Curriculum Vitae

3 augustus 1944 geboren te Someren
13 oktober 1979 diakenwijding
22 december 1979 priesterwijding door Mgr. Bluysen
1987 aanstelling als rector van het Sint-Janscentrum
29 augustus 1998 bisschopswijding door Mgr. Ter Schure
6 november 2016 aanstelling als rector van de Friezenkerk te Rome

Proficiat

De seminariegemeenschap wenst de bisschop van harte proficiat met zijn verjaardag!
De bisschop viert zijn verjaardag in besloten kring.

glasinlood

Priesterdag

Zondag 7 juli – Feest van O.L.Vrouw van Den Bosch

vrijdag, 21 juni 2019

foto: Wim Koopman

Op zondag 7 juli vindt bij gelegenheid van het feest van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch de jaarlijkse priesterdag plaats. De abt van de Benedictijnerabdij St. Benedictusberg in Vaals, dom A. Lenglet OSB, is gastspreker.

Er is gelegenheid zijn bij te praten met de bisschop, in de Sint-Janskathedraal vieren we de Vespers en we sluiten de dag af met een feestelijke maaltijd.

Programma

13.30 uur – ontvangst met koffie in het Sint-Janscentrum
14.00 uur – inleiding + gesprek Abt A. Lenglet OSB
15.30 uur – pauze (koffie)
16.00 uur – bijpraten met de bisschop
17.00 uur – Vespers in de St Jan
17.30 uur – feestelijke maaltijd (Sint-Janscentrum)

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch