Komt, laten we Hem aanbidden

Ontmoeting met Pater Antoine op maandag 25 november 2013

woensdag, 23 oktober 2013

Pater Antoine Thomas is de stichter van de beweging ‘Kinderen van Hoop’, die tot doel heeft om kinderen en jongeren bij Jezus te brengen via de eucharistische aanbidding. Op deze wijze tracht pater Antoine gehoor te geven aan de oproep van Jezus: ‘Laat de kinderen bij Mij komen, want het Koninkrijk der Hemelen behoort aan hen die zijn zoals zij’. Voor meer informatie en enkele filmpjes over zijn werk, zie: Childrenofhope.org

Komt, laten we Hem aanbidden - Childrenofhope.orgPater Antoine is hoofd van de priorij van de Broeders van Sint-Jan in Christchurch (Nieuw-Zeeland). Hij is parochiepriester en verbonden aan het studentenpastoraat aan de universiteit van Canterbury. In de maand november 2013 komt hij naar België en Nederland om zijn apostolaat voor te stellen.

Zondag 24 november in Utrecht

Op zondag 24 november 2013 is Pater Antoine te Utrecht, waar een programma voor kinderen georganiseerd wordt met eucharistieviering en aanbidding. Bekijk hier de flyer.

Maandag 25 november in Den Bosch

Op maandag 25 november komt Pater Antoine naar het Sint-Janscentrum. Nadat hij aan het begin van de middag voor de seminaristen en voor geïnteresseerde priesters een inleiding en workshop heeft gegeven, wil hij daarna graag aan alle belangstellenden vertellen over zijn apostolaat.

Programma

Vanaf 15.30u verwelkomen we graag alle geïnteresseerden. Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur: koffie en ontvangst
16.00 uur: korte inleiding voor geïnteresseerden, aansluitend eucharistische aanbidding
17.30 uur: vespers met de seminariegemeenschap
18.00 uur: H. Mis met mgr. Hurkmans en de seminariegemeenschap
18.45 uur: eenvoudige broodmaaltijd en ontmoeting pater Antoine

Pater Antoine spreekt Engels, maar er wordt voor Nederlandse vertaling gezorgd.

Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom. De uitnodiging is specifiek gericht aan de leden van de Gebedskring Sint-Jan van het seminarie, aan leden van andere gebedsgroepen, parochianen, studenten, catechisten, diakens en priesters.

Om organisatorische redenen verzoeken we alle geïnteresseerden om, indien mogelijk, vóór 20 november a.s. een kort bericht te geven van uw komst bij de receptie van het Sint-Janscentrum (info@sint-janscentrum.nl of 073-6123055) of bij Mevr. Chr. Nederpelt (christane@solcon.nl).Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook