Meeleefdagen Goede Week

Woensdag 23 maart t/m Paaszondag 27 maart 2016

dinsdag, 8 maart 2016

In deze periode van de veertigdaagse vastentijd nodigt de Heer ons uit om te komen tot bezinning. Het is een uitstekende gelegenheid om ook na te denken over de belangrijke levenskeuzes, die we willen maken.

Meeleefdagen Sint-JanscentrumDe seminariegemeenschap nodigt mannen die geïnteresseerd zijn in het priesterschap van harte uit om het Paastriduüm te komen meevieren op het Sint-Janscentrum. Het zijn dagen van gebed en bezinning, maar ook van ontmoeting en feest. We nemen deel aan de liturgische vieringen in de Sint-Janskathedraal, verenigd rond onze bisschop, Mgr. Hurkmans en rond de hulpbisschop Mgr. Mutsaerts.

Mgr. De Korte, die door paus Franciscus onlangs benoemd werd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch, zal vanaf 14 mei a.s. zijn nieuwe ambt op zich nemen.

We beginnen op woensdag 23 maart 2016 met de vespers om 18.00 uur. (avondmaaltijd om 17.00 uur). Aansluitend vindt in de Sint-Janskathedraal de chrismamis plaats, waarin de priesters hun wijdingsgeloften vernieuwen. Op Paaszondag 27 maart 2016 is er ’s middags een feestelijk diner; in de loop van de namiddag begint voor de seminaristen de paasvakantie, en daarmee eindigen dan ook de meeleefdagen. Wie niet in de gelegenheid is om van woensdag tot zondag aanwezig te zijn, kan natuurlijk ook op andere momenten aansluiten.

Aanmelden

In verband met de praktische organisatie willen we je verzoeken op voorhand een seintje te geven als je wilt deelnemen (bij voorkeur vóór 21 maart a.s.).Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook