Retraite seminariegemeenschap

maandag, 30 oktober 2017

Retraite seminariegemeenschapIn voorbereiding op de aanstaande diaken­wijding houdt de seminarie­gemeenschap een stille retraite. Het dagprogramma is als volgt.

Programma

De retraite begint op zondagavond 29 oktober a.s. met de aanbidding om 17.30 uur. Om 20.00 uur is er een inleidende conferentie (in de aula); om 21.30 uur vindt de dagsluiting plaats.

Dagindeling van maandag tot donderdag:

7.15 uur Lauden
7.30 uur Eucharistieviering
8.00 uur ontbijt
9.30 uur inleiding
12.20 uur Middaggebed
12.30 uur middagmaal
15.00 uur inleiding
16.00 uur mogelijkheid tot aanbidding
17.30 uur gebed om roepingen en gezamenlijke tijd van aanbidding
18.00 uur Vespers
18.20 uur avondmaal
21.30 uur Dagsluiting

Op maandag vinden de vespers plaats om 17.30 uur.

Op vrijdagochtend 3 november vinden de lauden plaats om 7.15 uur; aansluitend wordt de eucharistie gevierd. Daarmee eindigt ook de retraite.

De inleidingen worden verzorgd door Mgr. Schröder, de spirituaal van het seminarie.

De diakenwijding vindt plaats op zaterdag 4 november 2017 om 10.30 uur in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Graag uw gebed, in het bijzonder voor de wijdelingen van zaterdag, Rein Schravendeel, Geert Eijsbouts en Bryan van de Mortel!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook