De gave van de priesterroeping

donderdag, 16 november 2017

The Gift of the Priestly VocationPaus Franciscus heeft op maandag 13 november 2017 een samenkomst gehad met de hoofden van de Dicasteria van de Romeinse Curie. Het is de negende bijeenkomst van dit genre, die twee keer per jaar wordt voorgezeten door de Paus.

Volgens de Italiaanse website Vatican Insider, zouden de deelnemers zich dit keer hebben gebogen over roeping, onderscheiding, opleiding van seminaristen en priesters, uitgaande van het document van de Congregatie voor de Geestelijkheid, “De gave van de roeping tot priester” (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis), gepubliceerd in december 2016.

Vatican Insider meldt dat de Paus en hoofden van de Dicasteria zich in het bijzonder hebben gebogen over paragraaf 120 van dit document, dat bepaalt:

“De roeping om herder van Gods volk te worden, vereist een opleiding die de toekomstige priesters in staat stelt specialisten te zijn in de kunst van de pastorale onderscheiding, dat wil zeggen bekwaam om reële situaties in te schatten en een juist oordeel te vellen inzake keuzes die moeten gesteld en beslissingen die moeten genomen worden. Pastorale onderscheiding vereist dat het luisteren naar het Evangelie in het centrum van het leven staat, wat de herder bevrijdt van de bekoring zich af te leiden, alleen zijn weg te gaan, te zelfzeker te zijn en die kille en droge houding die van hem eerder een ‘boekhouder van het geestelijke’ maakt dan een ‘goede Samaritaan’ … De herder zal leren zijn vooringenomen zekerheden los te laten en het ambt niet beschouwen als een reeks dingen die moeten gedaan of normen die moeten toegepast worden, maar hij zal van zijn leven een ‘plaats’ maken voor onthaal en luisteren naar God en zijn broeders”.

Het document van 93 bladzijden tekent het portret van de priester van morgen: niet schijnheilig noch streng, met zin voor schoonheid. Het stelt de bekoringen vast die eigen zijn aan de uitoefening van het priesterambt: “de ervaring van eigen zwakheid, het gevaar zich een functionaris van het heilige te voelen, de uitdaging van de hedendaagse cultuur, de aantrekking van macht en rijkdom, de uitdaging van het celibaat, totale toewijding aan het ambt” die mettertijd kan afzwakken (nr. 84).

En het geeft de kwaliteiten aan die moeten ontplooid worden: “nederigheid, moed, praktische ingesteldheid, grootmoedigheid, juist oordeel en onderscheiding, verdraagzaamheid en transparantie, liefde voor de waarheid en eerlijkheid” (nr. 93).

Vertaling Maranatha-gemeenschap
Bron: Rkdocumenten.nl / zenit.org

 Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook