Studiedagen - Van volkskerk tot keuzekerk

Donderdag 15 en vrijdag 16 februari

zaterdag, 3 februari 2018

Studiedagen 15 en 16 februari 2018Zoals vorige jaren richt het Sint-Janscentrum ook nu weer twee studiedagen in, volgend op Aswoensdag. We kozen een thema waar iedereen die tegenwoordig bij het pastoraat betrokken is, mee te maken krijgt: de ontwikkeling van Volkskerk tot keuzekerk.

Voor de uitwerking van deze dagen, konden we een beroep doen op de gewaardeerde medewerking van Dr. Th. Schepens, die we hiervoor nu al bijzonder willen danken. Hij zal ook het inleidend referaat houden.

In verband met de praktische organisatie verzoeken wij u, ons zo snel mogelijk van uw komst op de hoogte te brengen, als het enigszins kan voor woensdag 7 februari. Voor wie dat wenst, kunnen we gelegenheid tot overnachting aanbieden op het seminarie.

Graag tot ziens op 15 en 16 februari.

Aanmelden

Programma donderdag 15 februari

9.30 uur ontvangst met koffie of thee
10.00 uur Dr. Th. M.M. Schepens, voorstelling van het thema:
Van volkskerk tot keuzekerk — inleidend referaat
11.00 uur koffie of thee
11.30 uur Dr. T. Schilling,
Geloofsopvoeding: De kernvragen en enkele suggesties
12.30 uur middagmaal
13.30 uur J. Smith,
Nieuw leven in de parochiegemeenschap
15.30 uur koffie of thee
16.00 uur Panelgesprek geleid door Mgr. J.B.F. Schröder: J. Goes, Th. Lamers, A. van Veelen
18.00 uur vespers gevolgd door broodmaaltijd

Programma vrijdag 16 februari

9.00 uur ontvangst met koffie of thee
9.30 uur M. Spruit
Een cultuurverandering in parochies: wat is er nodig?
10.30 uur koffie of thee
11.00 uur M. Janssen & R. van Aken
‘Rebuilt’: een presentatie
12.00 uur Mgr. dr. G. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch
Afsluitende beschouwingen


Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook