“Wees straatpredikers”

Oproep paus Franciscus tijdens Chrismamis

dinsdag, 3 april 2018

Paus Franciscus heeft tijdens de Chrismamis op Witte Donderdag priesters opgeroepen mensen nabij te zijn en het voorbeeld te nemen aan Jezus door ‘straatpredikers’ te worden. De H. Mis vond plaats op don­der­dagochtend in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, de dag waarop de Kerk de instelling van de Eucharistie en het priesterschap viert.

Oliën gezegend

Videoframe: Vatican News
Paus Franciscus roept priesters op straatpredikers te zijn

Met de Paus, concelebreerden enkele in Rome aanwezige kardinalen, bisschoppen en priesters. Tijdens de jaar­lijk­se Chrismamis hernieuwden de priesters hun wij­dings­belofte en werden de oliën gewijd resp. gezegend die worden gebruikt bij de sacramenten van de Doop, het Vormsel, de Wijding en de Ziekenzalving.

De Paus zei tijdens zijn homilie dat Jezus in plaats van Schriftgeleerde ervoor koos om ‘evangelisator’ of ‘straatprediker’ te zijn: ‘de overbrenger van een blijde boodschap voor zijn volk’. “De Heer”, vervolgde Franciscus, “koos ervoor om iemand te zijn die zijn volk nabij was. Dertig jaar van verborgen leven! En toen begon hij pas te prediken”.

Nabijheid

Franciscus benadrukte dat “nabijheid de sleutel is van degene die evangeliseert, omdat het een fundamentele houding is in het Evangelie, die de Heer aanneemt om het Rijk Gods te omschrijven”. De Paus omschreef drie manieren waarmee priesters de mensen nabij kunnen zijn: door ‘spirituele gesprekken’, ‘de nabijheid in de Biecht’ en ‘de prediking’.

Franciscus sloot zijn homilie af door uit te leggen dat “de priester die mensen nabij is, die loopt temidden van zijn volk, niet alleen door hen wordt gewaardeerd”, maar ook door hen wordt ervaren als “iets speciaals, iets wat men slechts voelt in de aanwezigheid van Jezus”.

(bron: Katholiek Nieuwsblad/Rkdocumenten.nl)Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook