Zomereditie vernieuwd Kringblad

Nieuwe opzet Sint-Janscentrum

donderdag, 24 mei 2018

Vernieuwd KringbladIets vroeger dan gebruikelijk is de zomereditie van het Kringblad verschenen, het periodieke contactblad van het Sint-Janscentrum. Niet alleen de vervroegde datum is bijzonder, ook de inhoud is speciaal.

Mgr. De Korte heeft de leiding van het Sint-Janscentrum verzocht om een nieuwe opzet te maken voor de opleidingen in ons huis. Met vreugde stellen we u het gevarieerde opleidingsaanbod in het vernieuwde Sint-Janscentrum aan u voor.

Drie pijlers

De opleidingen blijven gecentreerd rond de drie pijlers, die sinds de oprichting de ruggengraat van het SintJanscentrum vormen: de priester- en diakenopleiding en het diocesane vormingscentrum. Het vormingscentrum wordt echter uitgebouwd tot een opleiding naar het model van het Sint-Bonifatiusinstituut in De Tiltenberg. We willen gekwalificeerde vrijwilligers vormen, die toegerust zijn voor het missionaire pastoraat in de parochies van de toekomst. Daartoe bieden we verschillende opleidingsmogelijkheden aan, die ook uitzicht bieden op academische graden. Onze diakenopleiding zal in dit Theologisch Instituut geïntegreerd worden.

Priesterwijding Bryan van de Mortel

Het Sint-Janscentrum is natuurlijk méér dan enkel een huis van studie. Ook de andere aspecten van vorming en ontwikkeling komen in deze editie van het Kringblad aan bod. De priesteropleiding blijft één van de kerntaken van ons huis. We zijn dankbaar dat we ook dit jaar weer een nieuwe priester aan de Kerk in ons bisdom mogen aanbieden. Bryan van de Mortel zal op zaterdag 26 mei 2018 om 10.30 uur de priesterwijding ontvangen uit handen van Mgr. G. de Korte tijdens de plechtige eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist in ’s-Hertogenbosch. Na afloop van de wijding is er een receptie in het Sint-Janscentrum. Mede namens de hele seminariegemeenschap nodig ik u hierbij van harte uit tot deze feestelijke en belangrijke gebeurtenis.

Getuigenis Roeping Bryan van de Mortel

Roepingengetuigenis

Hierbij treft u het roepingengetuigenis van Bryan van de Mortel. Hopelijk mag het een aansporing zijn om te blijven bidden voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven voor de Kerk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Welkom

We hopen u bij de wijding op 26 mei te mogen verwelkomen. We hopen ook dat onze vernieuwde opleidingen uw interesse kunnen wegdragen. Kent u andere mensen die ook geïnteresseerd zijn? We sturen hen graag een exemplaar van dit boekje toe.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook