Sint-Janscentrum houdt Open Huis

Zaterdag 16 juni - 10.00 - 12.00 uur

maandag, 28 mei 2018

Sint-Janscentrum houdt Open HuisIedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe diocesane opleidingen is van harte welkom bij de presentatie. De presentatie van de opleidingen vindt plaats tijdens een Open Huis ochtend op zaterdag 16 juni, van 10.00 tot 12.00 uur op het Sint Janscentrum in Den Bosch.

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft al vele jaren een eigen priesterseminarie, diakenopleiding en vormingscentrum, beter bekend als het Sint Janscentrum. Velen hebben hier hun ambtsopleiding ontvangen, het vormingstraject tot Pastorale Assistentie gevolgd of deelgenomen aan cursussen en vormingsdagen. Als vrucht van enkele voornemens, genoemd in de beleidsnotitie Samen bouwen in vertrouwen (2016), kunnen we nu nieuwe opleidingen en cursussen aan u presenteren.

Het betreft allereerst een theologie-opleiding voor gelovige leken (mannen en vrouwen), die ingericht wordt in twee vormen: een zware (major) en een lichte (minor) variant. De lichte variant is de basis voor twee andere opleidingen: de diakenopleiding en de catechis­ten­op­leiding. Studenten aan deze opleidingen volgen naast de theologische vakken tevens een programma van geestelijke-pastorale vorming opdat ze als onbezoldigde krachten als permanent diaken of catechist in de parochie aan het werk kunnen.

Voor degenen die geen theologie-, diaken- of catechisten­op­leiding willen volgen , maar wel geïnteresseerd zijn in een gedegen theologische en pastorale vorming, kunnen deelnemen aan een driejarige basiscursus Theologie.

Wie op zoek is naar een kennismaking met het christelijk geloof, kan deelnemen aan de cursus Inleiding in het christelijk geloof. Een cursus van een jaar, bestaande uit een achttal zaterdagochtenden en thuis-opdrachten ter voorbereiding en ter verwerking van de cursusstof.

Kringblad

Het nieuwe aanbod is kort gepresenteerd in ‘Het Sint Janscentrum - Hart van het bisdom en een vormingshuis van het bisdom’ (zomereditie Kringblad 2018). Het zal worden toegelicht op zaterdag 16 juni 2018 tijdens het Open Huis. Mgr. Gerard de Korte zal ingaan op het belang van dit nieuwe aanbod; de heer Jan van Reeth (studierector seminarie) zal de theologie-opleiding met de twee of mogelijk drie trappen voorstellen en de kerkelijke erkenning die daaraan gekoppeld is. Ellen Kleinpenning (diocesaan vormingscentrum) zal diaken- en catechistenopleiding, alsook de cursussen nader introduceren. Nadat deze drie personen aan het woord zijn geweest is er ruim aandacht voor het stellen van vragen. Behalve het ‘Kringblad’ zal er meer (schriftelijke) informatie beschikbaar zijn.

Allen van harte welkom!

 

Sint-Janscentrum houdt Open HuisVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook