Veel interesse voor de nieuwe opleidingen

maandag, 18 juni 2018
Toespraak Mgr. De Korte

Toespraak studierector Van Reeth

Pauze

Drie nieuwe opleidingen: de opleiding Godsdienst­wetenschappen, de vernieuwde diakenopleiding en de catechistenopleiding werden zaterdag 16 juni gepresenteerd op het Sint-Janscentrum. Hoeveel personen zich als student inschrijven, weten we pas in september. Het aantal geïnteresseerden was in ieder geval hoopgevend.

Mgr. De Korte

Mgr. De Korte refereerde in zijn openingswoord aan hetgeen hij in zijn notitie ‘Samen bouwen in vertrouwen’ schreef . Hij sprak o.a. over het subsidiariteitsbeginsel, waarmee hij aangaf dat er in het verleden wellicht veel door het bisdom werd geregeld en gedaan, dat door parochies zelf gedaan kan worden en ook bij de parochies hoort. Een aantal beleids­voornemens is bedoeld om bepaalde taken en verantwoordelijkheden terug te leggen bij de parochies. Andere voornemens hebben te maken met taken waar parochies niet aan toekomen of die boven-parochieel zijn en waar een opdracht voor het bisdom ligt. Het opleiden van gelovigen om in parochies mee de pastorale kar te gaan trekken, behoort tot die laatste categorie.

Studierector Van Reeth

De heer Van Reeth, studierector van het seminarie, nam ons mee naar het Tweede Vaticaans Concilie. Een concilie dat vaak aangeduid wordt als een pastoraal concilie, ter onderscheiding van dogmatische concilies zoals in de tijd van de Kerkvaders. Dit mag genuanceerd worden: ook het Tweede Vaticaans Concilie is dogmatisch. Hij illustreerde dit aan de hand van een citaat uit de Catechismus van de katholieke Kerk, waar gesproken wordt over ‘de bovennatuurlijke geloofszin van geheel het volk, vanaf de bisschoppen tot aan de eenvoudigste leken-gelovigen’. Niet alleen de priesters, ‘alle gelovigen hebben deel aan het verstaan en het doorgeven van de geopenbaarde waarheid’. De opleiding Godsdienstwetenschappen staat in dit kader. Het betreft een deeltijdopleiding, met collegedagen op zaterdagen, en te volgen in twee varianten: een lichte minor-variant en een zwaardere (langere) major-variant.

Mevrouw Kleinpenning

Mevrouw Kleinpenning (medewerkster van het bisdom) ging na een korte pauze, waarin de uitgereikte studiegids door menigeen gretig bestudeerd werd, verder met een toelichting op de pastorale opleidingen: de diakenopleiding en de catechistenopleiding. Het betreft opleidingen met een duur van vijf jaar voor onbezoldigde pastorale krachten. Het programma van beide opleidingen bestaat uit een lesgedeelte (de vakken van de minorvariant van de opleiding Godsdienstwetenschappen) en een traject van geestelijke pastorale vorming. Het lesgedeelte alsook de eerste twee jaar van de geestelijke-pastorale vorming volgen de studenten samen. Vanaf het derde jaar wordt de geestelijke-pastorale vorming toegespitst op het diaconaat of het catechist zijn. Voor beiden is immers een specifieke opdracht voorzien: die van het christelijk dienstwerk en die van de missionaire omvorming van de parochie.

Het studiejaar voor de opleidingen wordt geopend op zaterdag 1 september.

Meer informatieVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook