Studiegidsen nieuwe opleidingen beschikbaar

donderdag, 2 augustus 2018

Studiegidsen 2018-2019Je geloof verdiepen? Altijd al theologie willen studeren? Dat kan nu in ’s-Hertogenbosch. Aan het Sint-Jans­centrum starten in september nieuwe opleidingen.

Het Sint-Jans­centrum is het vormingshuis van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Al dertig jaar worden daar jonge mannen opgeleid en voorbereid op de wijding tot priester of permanent diaken. Menig gelovige heeft er uit persoonlijke interesse of met het oog op het parochiële vrijwilligerswerk deelgenomen aan cursussen of bezinningsdagen. Vanaf komend studiejaar worden de deuren verder opengezet voor de vorming van leken (gelovigen die geen sacramentele wijding hebben ontvangen).

Minor en major

Het Sint-Janscentrum biedt een kerkelijk erkende studie in de Godsdienstwetenschappen (vaak aangeduid als theologie). Dit is een deeltijdopleiding in twee vormen: een lichte (minor) en een zwaardere (major) variant. De minor duurt vijf jaar en bestaat uit jaarlijks dertien collegedagen en twee bezinningsdagen, telkens op zaterdag. De majorvariant duurt zes jaar en omvat jaarlijks maximaal vierentwintig collegedagen en twee bezinningsdagen.

De minor-variant vormt samen met een programma van geestelijke-pastorale vorming, de catechistenopleiding. Een opleiding voor praktiserend rooms-katholieken die gezonden worden om kartrekker te zijn in de missionaire omvorming van de eigen parochie; of anders gezegd: om handen en voeten te geven aan de missionaire uitdaging waartoe Mgr. De Korte in de notitie Samen bouwen in vertrouwen oproept.

Gezamenlijke colleges

De minor-variant van de opleiding Godsdienstwetenschappen wordt ook ingezet voor de vernieuwde diakenopleiding. Nieuw is onder andere dat de studenten die een wijding tot permanent diaken ambiëren samen met studenten van de catechistenopleiding en opleiding Godsdienstwetenschappen colleges volgen.

De duur van zowel de catechisten- als de diakenopleiding is vijf jaar. De geestelijke-pastorale vorming wordt in de loop van die vijf jaar steeds meer toegespitst op de werkzaamheden en spiritualiteit van respectievelijk de (onbezoldigde) catechist en de (onbezoldigde) permanente diaken.

Studiegidsen

Voor alle drie de opleidingen zijn studiegidsen beschikbaar en de collegedagen staan vermeld in het jaarprogramma. Deze documenten zijn hier te downloaden:Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook