Maria, haar plaats in ons geloof

Maandag 1 oktober - 13.30 uur

donderdag, 20 september 2018

Hoofdspreker Mgr. Jan HendriksDe commissie kerkelijke kunst en de commissie liturgie organiseren samen met het diocesaan vormingscentrum van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch op maandag 1 oktober een middag rond de Moeder Gods onder de titel ‘Maria, haar plaats in ons geloof. Mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, zal een lezing verzorgen en er zijn een zestal workshops voorzien.

Met deze middag wil het bisdom gehoor geven aan de vraag vanuit parochies naar liturgische vorming en verdieping van het geloof. Het is bijna onmogelijk om op ieder verzoek afzonderlijk in te gaan. Wel kunnen we parochies uitnodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst.

Het belooft een zeer boeiende en inspirerende bijeenkomst te worden. U bent allen van harte welkom: gelovigen, vrijwilligers en leden van pastorale team.

Programma

13.30 uur - ontvangst
14.00 uur - lezing Mgr. Dr. J. Hendriks
14.35 uur - Workshop ronde I
15.20 uur - Workshop ronde II
16.00 uur - Naar de kapel
16.05 uur - Mariavesper
16.30 uur - einde

Workhops eerste ronde

 • Het Mariamissaal
  Pastoor Vincent Blom, bisschoppelijke gedelegeerde voor liturgie bisdom van ’s-Hertogen­bosch
 • Bedevaarten naar Maria
  E. Smeets, vicaris voor liturgie en kerkmuziek van Bisdom Roermond
 • Maria in de kunst
  Freek van Genugten, medewerker commissie kerkelijke kunst

Workshops tweede ronde

 • Maria in de Heilige Schrift
  Mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
 • Maria-antifonen in het Getijdengebed
  E. Smeets, vicaris voor liturgie en kerkmuziek van Bisdom Roermond
 • De kracht van een Maria­viering
  Pastoor D. Hedebouw van de parochie Wonderbare Moeder in Drunen

Info en aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 25 september. Vermeld s.v.p. naam- en adresgegevens alsook aan welke workshops u wilt deelnemen, zowel in de eerste als in de tweede ronde.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook