Naar aanleiding van reacties van leden van de Gebedskring die het Kringblad ontvingen het volgende:

Er zijn er drie seminaristen in de parochies voor hun stage, waaronder Nick Kersten die zaterdag 3 juni priester wordt gewijd. Stagiaires en pasgewijde priesters komen regelmatig in het Sint-Janscentrum omwille van stagebegeleiding en vorming. Op dit moment wonen er geen seminaristen in het Sint-Janscentrum.

In het Bonifatiusinstituut dat ook hier in het Sint-Janscentrum haar les- en vormingsdagen heeft, zijn op dit moment geen studenten in het traject voor diaken bezig maar wel vier mannen die erover denken terwijl zij hun studie hier doen. Het Bonifatiusinstituut is bovendien bedoeld voor de opleiding van catechisten die de bisschop noodzakelijk acht om de pastorale teams aan te vullen en bij te staan als degelijk opgeleide leken die ervoor zorgen dat o.m. de sacramenten van de Kerk beter verstaan en gevierd worden. Deze opleiding is een deeltijdopleiding op zaterdagen gedurende vier tot vijf jaar, afhankelijk van de major of de minor variant.

Volgende week verwelkomen wij zes seminaristen uit Oeganda waarmee sinds vorig jaar een band is gevormd met het bisdom Gulu. Zij komen om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen en om zich voor te bereiden in ons bisdom te komen werken. Dit jaar komen er ook een diaken en een priester mee.

Met deze aanvulling op ons tekort hoopt de bisschop de sacramentele bediening veilig te kunnen stellen. Eenzelfde opzet wordt gemaakt met seminaristen uit Inda. Volgend jaar verwachten wij daarvan de eerste groep.

Door Corona en andere lastige factoren is het roepingenpastoraat minimaal geweest. Er wordt nu gewerkt aan een visie waarin het Sint-Janscentrum weer sterker naar buiten kan treden om te werven zodat roepingen tot het dienstwerk in de Kerk weer kan aantrekken en wij weer seminaristen kunnen huisvesten.

Door Corona en andere lastige factoren is het roepingenpastoraat minimaal geweest. Er wordt nu gewerkt aan een visie waarin het Sint-Janscentrum weer sterker naar buiten kan treden om te werven zodat roepingen tot het dienstwerk in de Kerk weer kan aantrekken en wij weer seminaristen kunnen huisvesten.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch