Afscheid van de huismeester van het Sint-Janscentrum.

Op maandag 28 november nam het Sint-Janscentrum afscheid van Albert van Gool die na bijna 23 jaar als huismeester in dienst te zijn geweest, ander werk heeft gevonden.

Als huismeester zorgde Albert voor het onderhoud van het gebouw, de tuin en de apparatuur.
Alle lampen, schakelaars, knopjes, spijkers en schroefjes heeft Albert in zijn handen gehad. Ieder hoekje van het Sint-Janscentrum kent hij als geen ander.
Albert herstelde en maakte apparatuur, kasten en andere spullen. Hij kon met veel verschillende materialen overweg, had technisch inzicht en was creatief. Hij heeft menig ding hersteld en zo goed als nieuw gemaakt. Hij heeft daarin zijn vakmanschap laten zien. Als je er iemand over hoort wordt gezegd dat Albert het kon maken. Dat is een gave.

Veel seminaristen hebben goede herinneringen aan Albert die voor hand en spandiensten hulp kon bieden. Met name als er rond Sinterklaasavonden toneelstukjes werden opgevoerd waarvoor decorstukken gemaakt moesten worden.

Zo heeft Albert hier gewerkt en willen we aan hem blijven denken.

Rector Norbert Swagemakers gaf Albert een beeldje van een schilder als uitdrukking van dank.

Wij zijn Albert dankbaar voor de vele jaren dat hij zijn werk in het Sint-Janscentrum heeft verricht. Wij wensen hem geluk en Gods zegen in zijn verdere leven.

(foto’s: Jan Peeters)

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch