12-04-2024
13.30 tot 18.00 uur

Op vrijdag 12 april 2024 wordt in het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch een Dag van de Kerkmuziek – Symposium gehouden met als thema ‘De Missie van kerkmuziek’. De dag wordt georganiseerd door de Sint Gregoriusverenigingen van de bisdommen Den Bosch, Breda en Roermond.

Over de stand van zaken in (kerk-)korenland is al veel gezegd en geschreven. Voor wie er zorg voor te dragen heeft, leven er nogal wat uitdagingen. Tegelijk leeft de hoop en het vertrouwen dat liturgische zang blijft bestaan, zolang er christenen zijn…

Over de missie, uitdagingen, mogelijkheden en perspectieven organiseren de gezamenlijke ‘Gregoriusverenigingen’ van de drie zuidelijke bisdommen een symposium op vrijdag 12 april van 13.30 tot 18.00 uur in het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch.

Genodigd zijn cantores, dirigenten, organisten, vertegenwoordigers van bisschoppen en bisdommen, pastores en allen die zorg dragen voor zang en muziek in de liturgie.

Informatie: info@sgv-roermond.nl

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch