19-01-2020
14:00

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, in januari de Dag van het Jodendom gehouden. Voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch zal dit zijn op zondagmiddag 19 januari 2020, op het Sint Janscentrum, Papenhulst 4 in ’s-Hertogenbosch.

De voorbereidingscommissie heeft gekozen voor een lezingenmiddag met als thema ‘Psalmen – liederen over pijn en verdriet, vreugde en hoop – belicht vanuit joodse en christelijke traditie’

U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren, in gesprek te gaan en mee te zingen.

Programma

14.00 uur welkom
samen zingen van een lied: woorden over bevrijding op een melodie van Samuel Cohen kort ingeleid door Cor Sinnema, secretaris Katholieke Raad voor het Jodendom
14.15 uur referaat
door rabbijn Hetty Groeneveld geestelijk verzorger voor het ministerie van justitie
15.00 uur intermezzo
15.15 uur co-referaat
door de heer Gerard Swüste schrijver van het boek ‘Altijd hetzelfde lied – 150 psalmen bewerkt en toegelicht’
16.00 uur gesprek, uitwisseling, ontmoeting onder het genot van een drankje
17.00 uur einde

Aanmelden

In verband met de praktische organisatie vragen wij u zich vóór 13 januari 2020 aan te melden per e-mail.

Secretariaat Bisdom ’s-Hertogenbosch
Mw. Anja van der Els
aanmelding@bisdomdenbosch.nl

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch