14-01-2024
14.00 uur

In oktober 2021 ging wereldwijd het synodale proces van start. Dat gebeurde op uitnodiging van paus Franciscus, die met dit proces vraagt om samen na te denken over de Kerk van vandaag en morgen… Om dat proces een focus te geven en ook de aandacht vast te houden, formuleerde het Vaticaan enkele thema’s met gespreksvragen. Eén van de thema’s is ‘de dialoog voeren in Kerk en maatschappij’ met o.a. aandacht voor de dialoog met gelovigen van andere godsdiensten.

Een bijzonder en jaarlijks terugkerende ervaring van dialoog is de landelijke Dag van het Jodendom. Die Dag is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie om de kennis van het Jodendom onder de christenen te bevorderen en de actieve dialoog tussen joden en christenen te stimuleren. In ons bisdom bestaat de traditie om deze Dag van het Jodendom vorm te geven middels enkele referaten.

Een paar uurtjes om naar elkaar te luisteren, kennis te nemen van het geloof van de ander en bewust te worden van het eigen geloof, om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan… in de hoop elkaar te verstaan, elkaar nog vaker te mogen ontmoeten en ons ook samen in te kunnen zetten voor een ‘goed samen leven’.

Als thema is gekozen voor ‘Lev/Lef’. Dit woord heeft alles te maken met moed. Met moed die samengaat met bewogenheid en inspiratie; moed geeft ook energie om werk en zelfs bergen te verzetten. Er is genoeg in onze wereld, in onze samenleving, onze geloofsgemeenschappen om somber over te zijn. Maar in het jodendom en het christendom geloven we in de toekomst en in onze blijvende inzet daarvoor; binnen onze geloofsgemeenschappen en daarbuiten. Vandaar het thema van de Dag van het Jodendom 2024: Lef / Lev!

In Den Bosch heeft een werkgroep het thema verder uitgewerkt. Op zondag 14 januari 2024 komen we van 14.00 tot 17.00 uur samen in het Sint-Janscentrum in Den Bosch rond het thema: ‘Kunst, die schuurt en uitdaagt, verbindt en inspireert’. Joël Cahen (voormalig directeur Joods Museum Amsterdam) en Wouter Prins (senior-conservator van museum Krona in Uden) verzorgen de lezingen. René Kok (verbonden aan Nationaal Monument Kamp Vught) neemt ons aansluitend mee voor een korte dialoogwandeling in de binnenstad van Den Bosch.

Van harte welkom om deel te nemen aan deze middag. Aanmelding is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. Stuur een e-mail met vermelding van uw naam én ‘Dag van het Jodendom 2024’ naar: aanmelding@bisdomdenbosch.nl

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch