glasinlood

Priesterdag

Zondag 7 juli – Feest van O.L.Vrouw van Den Bosch

vrijdag, 21 juni 2019

foto: Wim Koopman

Op zondag 7 juli vindt bij gelegenheid van het feest van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch de jaarlijkse priesterdag plaats. De abt van de Benedictijnerabdij St. Benedictusberg in Vaals, dom A. Lenglet OSB, is gastspreker.

Er is gelegenheid zijn bij te praten met de bisschop, in de Sint-Janskathedraal vieren we de Vespers en we sluiten de dag af met een feestelijke maaltijd.

Programma

13.30 uur – ontvangst met koffie in het Sint-Janscentrum
14.00 uur – inleiding + gesprek Abt A. Lenglet OSB
15.30 uur – pauze (koffie)
16.00 uur – bijpraten met de bisschop
17.00 uur – Vespers in de St Jan
17.30 uur – feestelijke maaltijd (Sint-Janscentrum)

IMG_0719_raw

Kardinaal Sarah op bezoek

Op uit­no­di­ging van Kerk in Nood – ACN Nederland was kardinaal Robert Sarah een paar dagen in Nederland. Op zaterdag 8 juni kwamen zo’n 400 mensen naar de ontmoetingsdag die begon met een plechtige Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.

In het Sint-Janscentrum konden de deelnemers vervolgens de lunch gebruiken maar voor de voordracht werd vanwege de grote belangstelling uitgeweken naar het Theater aan de Parade.

Na de lunch was er nog een ontmoeting tussen de kardinaal en Mgr. Mutsaerts en rector De Rycke. Fotograaf Wim Koopman was erbij om het te vereeuwigen.

20190604_religieuzen-xl

“Religieus leven gaat door”

“Religieus leven houdt niet op te bestaan. Bondgenoten nemen het charisma over. Zij zijn de nieuwe religieuzen van deze tijd.” Dat betoogde broeder Bernardus Peeters ocso vorige week in het Bossche Sint-Janscentrum op de tweede bijeenkomst van religieuzen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

De abt van Abdij Koningshoeven illustreerde zijn opvatting met een lied van de onlangs overleden zangeres Kinga Bán, waarin ze zong dat de naderende dood niet het einde was. Kinga Bán was ongeneeslijk ziek en geloofde dat er geen einde zou komen aan de liefde die in haar leefde.

Blikveld

Broeder Bernardus Peeters riep de religieuzen op open te blijven staan voor datgene wat er zich buiten hun blikveld afspeelt en de dialoog aan te gaan. Het religieuze leven gaat door, met bondgenoten die ten dienste staan van de lokale kerk.

De bijeenkomst onder de titel ‘Het verhaal gaat door…!’ was een vervolg op de eerste ontmoeting van religieuzen die in oktober 2018 plaatsvond op uitnodiging van broeder Hans van Bemmel ofm, bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Na die bijeenkomst uitten velen de wens om als religieuzen vaker samen te komen. Dat resulteerde op 27 mei in ’s-Hertogenbosch in een tweede ontmoeting van religieuzen en hun bondgenoten.

Ruimte

Na een eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal, gecelebreerd door Mgr. Gerard de Korte, kwamen de deelnemers samen in het Sint-Janscentrum. Dagvoorzitter br. Hans van Bemmel heette de ruim 120 deelnemers welkom. Broeder Bernardus wist de aanwezigen vervolgens een uur lang te boeien met zijn verhaal over ‘Gij die mij ruimte geeft’: over de innerlijke ruimte en de publieke ruimte waartussen een gezonde balans gevonden moet worden hetgeen niet altijd even gemakkelijk is. Het is de ruimte van het religieuze leven, die in verschillende vormen tot uitdrukking is gebracht in de loop van de geschiedenis.

In deze 21ste eeuw verdwijnt het religieuze leven in ons bisdom uit de publieke ruimte. Daar staat tegenover dat er op verschillende plaatsen vitale vormen terugkomen zoals bijvoorbeeld het San Damiano stadsklooster in ’s-Hertogenbosch en de oprichting van internationale communiteiten bij de Spiritijnen.

Missionair

Mgr. De Korte reageerde op de lezing van broeder Bernardus. Ook hij betoonde zich overtuigd dat het religieuze leven doorgaat: “In kleinere groepen weliswaar, maar we moeten missionair blijven zoals ook de oproep van paus Franciscus luidt. Met nieuw elan de boodschap van Jezus Christus uitdragen.”

 

(tekst en foto overgenomen van www.bisdomdenbosch.nl)

IMG_7939_raw

Feestelijke jubileumviering Cor Mennen

Gouden priesterfeest!

Kanunnik en emeritus pastoor Cor Mennen vierde op Hemelvaartsdag zijn 50-jarig priester­jubileum in de Kathedrale Basiliek van Johannes Evangelist te ’s-Hertogenbosch. Na de viering werd de jubilaris nog verrast met een vaandelgroet van het St. Ambrosiusgilde uit Loon op Zand.

Naast hoofdcelebrant mennen waren er vele concelebranten waaronder plebaan Vincent Blom, pastoor Eric Seidel, pastoor Frank As, pastoor Harm Schilder, kanselier Bart Putter en kapelaan Brian van de Mortel, assisteerde diaken Edwin Veldman en was Mgr. Rob Mutsaerts tegenwoordig.

Na de viering was er een drukbezochte receptie in het Sint-Janscentrum waar de koffie en worstenbroodjes zich goed lieten smaken.

(fotoserie: Wim Koopman)

20190527_religieuzen-xl

Bijeenkomst religieuzen Bisdom Den Bosch

Maandag 27 mei – 10.30 uur

Religieuzen, betrokken leken en vertegenwoordigers van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn vorig jaar oktober in de Abdij van Berne voor de eerste maal bij elkaar ge­komen om samen na te denken over wat zij in de toe­komst voor elkaar kunnen betekenen.

Het thema van de dag was ‘Het verhaal gaat door…!’. Deze bijeenkomst krijgt nu een vervolg. Op maandag 27 mei komen in ’s-Hertogenbosch religieuzen, betrokken leken en vertegenwoordigers van het bisdom opnieuw bij elkaar om het verhaal door te geven.

Ook voor deze tweede bijeenkomst is het thema ‘Het verhaal gaat door …!’. De aandacht gaat nu uit naar de ruimte die religieuzen krijgen, geïnspireerd door enkele woorden uit Psalm 4, Gij die mij ruimte geeft. Wat is de ruimte van het religieuze leven? Is er een plaats voor religieuzen? En wat specifieker: Wat is onze plaats in de Kerk in ons bisdom? Wat betekent het om religieus te zijn, met een eigen charisma? En wat betekent dat voor geassocieerd leven?

Dom Bernardus Peeters ocso, abt van Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, verzorgt een inleiding over dit thema. In de middag volgen discussies.

Programma

10.00 uur – Eucharistieviering
11.30 uur – Inleiding door Dom Bernardus Peeters
14.00 uur – Gesprekken in kleinere groepen

De dag wordt geopend met een eucharistieviering om 10.00 uur in de Sint-Janskathedraal waarin de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. Gerard de Korte, hoofcelebrant is. Het vervolg van de dag wordt gehouden in het Sint-Janscentrum, Papenhulst 4 in ’s-Hertogenbosch en is bedoeld voor leden van religieuze gemeenschappen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch en hun bondgenoten.

Aanmelden

Aanmelden bij Hans van Bemmel, roepingenwerving@hotmail.com

IMG_0911_raw

Gouden priesterfeest Mgr. Schröder

Op zondag 7 april vierde monseigneur Schröder dat hij 50 jaar geleden door mgr. Bluyssen tot priester werd gewijd met een plechtige Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.

Mgr. Schröder studeerde toen geschiedenis en pedagogiek aan de Universiteit van Straatsburg. Als priester was hij actief als docent en moderator in het middelbaar onderwijs. Vervolgens werd hij ook docent aan de catechetistenopleiding van bisdom Roermond. Onder Mgr. Ter Schure werd Schröder vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Aan het Sint-Janscentrum werd hij de vaste docent kerkgeschiedenis en daarna, onder mgr. Hurkmans, ook spirituaal.

Mgr. Schröder heeft een grote invloed uitgeoefend op verschillende generaties priesters. We danken God voor het vele goeds dat Hij doorheen het leven van deze priester bewerkt heeft en we bidden om een goede gezondheid en een verder zegenrijk apostolaat voor Mgr. Schröder.

(fotoserie: Wim Koopman)

20190417_roepingenzondag-xl

Bid tot de Herder

Zondag 12 mei – Roepingenzondag

“Bid tot de Herder” – dat is het thema van ‘Roepingen­zondag’ die op zondag 12 mei 2019 zal worden gevierd. Om hier speciaal de aan­dacht op te vestigen zijn diverse materialen be­schik­baar. Deze zijn eenvoudig van deze website te downloaden.

Het betreft een poster, een prentje en een prachtig en kleurrijk gebedenboekje. Boven­dien is het logo in zowel RGB (tbv het web) als CMYK (tbv drukwerk) be­schik­baar. Met deze materialen kunnen parochies optimaal de aandacht vestigen op de mogelijkheden voor roepingen in ons bisdom: het priester­schap, het permanent diakenambt, het religieuze leven en de catechist.

Downloadlinks

 

06

Enthousiast Power of Fire!

De vormelingen nemen zaterdag 30 maart tijdens vormelingendag Power of Fire! deel aan allerlei interessante workshops: vragen stellen aan een broeder en zuster, over de streep, een speurtocht door de kathedraal en creatief bezig zijn. De kinderen gaan met een goede bagage straks weer naar huis ter voorbereiding op hun vormsel.

(foto’s: Bisdom ’s-Hertogenbosch)

kringblad-voorjaar

Kringblad voorjaar 2019

Op de drempel van het voorjaar is het nieuwe kringblad uitgekomen. Ons gratis periodiek contactblad van de gebedskring Sint-Jan staat deze keer in het teken van de Goede Week, Pasen en de Zondag van Barmhartigheid.

De Paaseditie van dit Kringblad heeft weer een heel bijzonder tintje. Aan u als leden van de gebedskring rond het Sint-Janscentrum bieden we u graag bijgevoegde boek aan. Hoe leer ik bidden is een praktische gids om te komen tot verdieping van het eigen geestelijke leven. De auteur is verpleegkundige, gehuwd en vader van zes kinderen. Uit eigen ervaring weet Laurent Landete welke moeite het kan kosten om een baan en een groot gezin te combineren met een authentiek gebedsleven – maar als geen ander kan hij ook duidelijk maken welke bijzondere vruchten het gebed brengt. We wensen u veel leesplezier toe en we hopen dat dit boek u tot inspiratie mag zijn.

Verder treft u in deze uitgave ook een aantal boeken aan die een bron van bezieling kunnen zijn voor een diepere beleving van de Goede Week, Barmhartigheidszondag en Pinksteren. Voor de overige boeken, films en andere producten van Uitgeverij Betsaida verwijzen we u graag naar de website www.betsaida.org

Mogen we u ook attent maken op de maandelijkse nachtaanbidding in het Sint-Janscentrum en op het overzicht met biechtgelegenheden, dat op deze website is te vinden. Wilt u ons helpen om dit overzicht actueel en accuraat te houden? We houden ons graag aanbevolen voor uw aanvullingen en correcties.

De seminariegemeenschap wenst u van harte een genadevolle veertigdagentijd toe en alvast een Zalig Pasen. Moge de Verrezen Heer een nieuwe lente brengen aan onze Kerk en samenleving.

F. De Rycke
Rector Sint-Janscentrum

Gebedskring

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw gebed en voor uw steun. Indien u andere mensen kent die willen bidden om roepingen en die interesse hebben in ons Kringblad, kunt u hun naam graag aan ons doorgeven (info@sint-janscentrum.nl of +31 (73) 612 30 55), dan sturen we ook hun heel graag kosteloos ons contactblad toe.

Lees hem online

Download

Veel leesplezier met deze editie van het Kringblad!

tuin3

Open Huis Zaterdag 13 april 2019 – 10.00 tot 12.00 uur

Het Sint-Janscentrum is het vormingshuis voor kerkelijk leven in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Op zaterdagochtend 13 april worden de deuren geopend om iedereen die geïnteresseerd is, te informeren over de opleidingen die er geboden worden. U bent van harte welkom!

Bouwen zit ons Nederlanders in het bloed. Van jongs af aan: met blokkendoos of legostenen; met schepje en emmertje, zandkastelen op het strand; dammen van stenen in de rivier. We doen het in het klein en in het groot: winkels, woonhuizen, kerken en kastelen.

Levende stenen

Ook de Kerk bouwt: met ‘levende stenen’ op een fundament, op Christus die het bouwwerk bijeenhoudt. En het eindresultaat: een tempel waarin God met zijn Geest wil wonen en werken. Petrus sprak hierover in de eerste eeuw met de gelovigen van Klein Azië. Zijn oproep om je als Levende Stenen te laten invoegen in die geestelijke tempel (1 Petrus 2,5) is echter ook aan ons nu gericht. Wilt u gehoor geven aan die oproep? Volg een opleiding!

Op zaterdag 13 april wordt u op het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4 in ’s-Hertogenbosch) geïnformeerd over de opleiding Godsdienstwetenschappen, de catechistenopleiding en de diakenopleiding. Ook kunt u meer te weten komen over de priesteropleiding.

Programma

9.45 uur Ontvangst met koffie / thee
10.00 uur Mgr. dr. Gerard de Korte over de toekomst van de Kerk in ons bisdom;Dr. Jan Van Reeth, studierector Sint Janscentrum, over het verlangen van mensen naar diepere kennis van de Waarheid en de opleiding Godsdienstwetenschappen;

Drs. Ellen Kleinpenning, coördinator, over de inrichting van de opleiding Godsdienstwetenschappen en hoe de opleidingen tot kerkelijk dienstwerk en missionair pastoraat (diaken- en catechistenopleiding) hierin zijn geïntegreerd;

Enkele studenten over hun ondervindingen met de opleiding;

Gelegenheid tot het stellen van vragen.

12.00 uur Gemoedelijk samenzijn: uitwisseling informatie en koffie / thee

Informatie

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch