20190308_schiedam-xl

Nederlandse priesterstudenten in Schiedam

Jaarlijkse ontmoeting dit jaar in Bisdom Rotterdam

Alle priesterstudenten van Nederland kwamen samen in Schiedam tijdens de jaarlijkse Ontmoeting Priester­stu­denten Nederland (OPN) op zaterdag 23 februari. Deze bijeenkomst rouleert tussen de bisdommen. Dit jaar was het bisdom Rotterdam aan de beurt.

“Al vanaf begin jaren ’90 ontmoeten de priesterstudenten van de verschillende seminaries en konvicten elkaar”, vertelt rector Walter Broeders van Vronesteyn. “Je bent allemaal op weg naar hetzelfde doel. Het is goed om samen te komen en met elkaar te delen wat je bezig houdt en wat eigen is aan jouw bisdom. We zijn één Kerk en mogen samen optrekken.”

“We hebben gekozen voor Schiedam, omdat dat de stad is van Liduina. Zij is in heel Nederland bekend en wordt in de mooie basiliek van Schiedam vereerd om haar trouw, lijden en geloof in de eucharistie. Tijdens het middagprogramma kregen de studenten een rondleiding door de stad langs de belangrijke plekken van Liduina’s leven.”

De ontmoetingsdag begon met een eucharistieviering waarin Mgr. Van Luyn celebreerde.Mgr. Van den Hende kon niet deelnemen aan het programma vanwege andere verplichtingen. Het evangelie ging over de gedaanteverandering van Jezus op de berg, waarbij Gods stem uit een wolk klinkt en de leerlingen oproept om naar Jezus te luisteren.

“‘Luisteren’ veronderstelt een echte relatie tot de persoon die tot ons spreekt”, zegt Mgr. Van Luyn tijdens de homilie. “Luisteren is niet oppervlakkig aanhoren wat er gezegd wordt en weer overgaan tot de orde van de dag. Luisteren is gehoor schenken. Het is je verplaatsen in de andere persoon, bereid om gehoor te geven en om te gehoorzamen. (…) Het Woord onthouden en onderhouden, van binnen uit, met het hart, met heel de persoon, met de eigen gevoelens, herinneringen, afwegingen, keuzes, verbondenheid en relatie.”

De priesterstudenten zongen aan het einde van de dag gezamenlijk de vespers en er was aanbidding in de basiliek. Ter afsluiting aten zij samen. Rector Walter Broeders: “Luisteren stond centraal. We hebben tijdens de Ontmoeting mogen luisteren naar het woord van de Heer, naar de verhalen van Liduina van Schiedam en naar elkaars verhalen”, zegt rector Walter Broeders die spreekt van een goede bijeenkomst.

20190329_pof-xl

Vrijwilligers gezocht voor vormelingendag

Vrijdag 29 en zaterdag 30 maart – Power of Fire

Voor de jaarlijkse vormelingendag ‘Power of Fire’ zoekt het bisdom vrijwilligers tussen de 16 en 30 jaar die op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart de handen uit de mouwen willen steken.

Op 30 maart komen tieners die zich voorbereiden op het sacrament van het vormsel vanuit het hele bisdom naar ’s-Hertogenbosch voor een gevarieerd programma met een eucharistieviering, inhoudelijke verdieping en sport en spel. Voor de opbouw van de locatie en de ondersteuning van het programma zoekt het bisdom jongeren die zich willen inzetten voor de ‘jongere generatie’.

Ondersteuning

De werkzaamheden bestaan uit het assisteren bij de workshops, de catering en de springkussens, onder­steuning bij de Eucharistieviering, het begeleiden van de tocht tussen de kathedraal en het Sint-Janscentrum, etcetera.

Jongeren tussen 16 en 30 jaar die zich als vrijwilliger willen inzetten op de Power of Fire kunnen zich tot maandag 18 maart aanmelden via het formulier. Ook vrijwilligers die niet de gehele periode beschikbaar zijn, zijn van harte welkom. Vermeld dat even bij de aanmelding s.v.p.

Programma

Vrijdag 29 maart:

17.00 uur start met opbouw van de locatie
19.00 uur gezamenlijke maaltijd
Aansluitend uitleg van de Power of Fire, werkzaamheden en verdelen van taken
20.00 uur aan de slag; na afloop een gezellige avond
23.00 uur dagsluiting met aansluitend overnachtingsmogelijkheid

Zaterdag 30 maart:

7.30 uur ontbijt (aansluitend verder met de voorbereidingen)
8.30 uur start met alle deelnemers en laatste voorbereidingen
9.30 uur vormelingen welkom heten, alle vrijwilligers hebben een eigen taak
16.00 uur einde Power of Fire en samen opruimen
18.00 uur samen eten (als dank aan de vrijwilligers)
19.30 uur eind van de dag

Details

datum: vrijdagavond 29 en zaterdag 30 maart 2019
locatie: In en om het Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, ’s-Hertogenbosch.
informatie: Ingrid van Zeeland
(073) 523 2061
ivzeeland@bisdomdenbosch.nl
aanmelden: Formulier – Help mee met de Power of Fire
07

Bloedrelikwie Johannes Paulus II naar België

De kloosterkapel van de zusters Sacramentinen in Halle kent sinds zaterdag een sterke toeloop van gelovigen en bedevaarders. De grote belangstelling in de Cyprien Verhaevertstraat is te danken aan een bloedrelikwie van paus Joannes Paulus II, die door het Sint-Janscentrum voor een noveen van negen dagen is uitgeleend aan het klooster.

De relikwie werd zaterdag 16 februari plechtig ingehaald met een druk bijgewoonde eucharistieviering. Ook zondag zat het kloosterkerkje de hele dag vol volk. Bedevaarders, zieken en mensen die onder een ander lijden gebukt gaan, komen uit het hele land naar het Monasterium van het Heilige Sacrament om te bidden en verhoring te vragen van hun gebeden.

Zuster Marie-Angela hoopt dat de relikwie van de Poolse paus, die in 2014 werd heilig verklaard, gelovigen de weg naar Jezus helpt hervinden. De relikwie moet ook mensen die te maken krijgen met ernstige tegenslagen nieuw vertrouwen geven. Nog tot en met vrijdag 22 februari blijft de kloosterkerk de hele dag open en zijn er eucharistievieringen met relikwiezegening om 9.00, 15.00 en 19.00 uur. Zaterdag 23 februari zijn er twee Eucharistievieringen: om 9.00 en 15.00 uur en op zondag 24 februari wordt de noveen afgesloten met de plechtige hoogmis om 8.30 uur.

(bron: Kerknet.be)

Foto’s

De foto’s zijn onder andere van een eerdere ‘uitstap’ naar Letland en een processie van het seminarie naar de Sint-Janskathedraal met de nuntius Mgr. Dupuy.

20190212_eucharistie

Vormingsmiddag: Eucharistie

Maandag 11 maart – 13.30 uur

De inspiratiemiddag ‘Eucharistie, viering van het paasmysterie van Christus’ wil een moment van bezinning en (liturgische) vorming zijn aan het begin van de 40-dagentijd, ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. U bent welkom op maandag 11 maart.

Lezing pater W. Van Meijgaarden sss

Eucharistie: Een eenvoudig menselijk teken met een goddelijke oorsprong. Bron van een nieuwe spiritualiteit met een uitwerking die de samenleving vernieuwt, mensen zin van leven geeft, de Kerk haar levensbron schenkt en mondiaal basis is voor Gods Koninkrijk.

Workshops

 • De visie van Lucas op het vieren van de Eucharistie
 • De kerkelijke uitvaart en de Eucharistie
 • Eucharistie en aanbidding
 • Kinderen en het vieren van de Eucharistie
 • Bedevaartsplaatsen van de Eucharistie
 • Kerkelijke kunst en Eucharistie

Programma

 • 13.30 uur – Ontvangst met koffie en thee
 • 14.00 uur – Lezing verzorgd door pater W. Van Meijgaarden sss
 • 14.30 uur – Workshops
 • 14.35 uur – Twee rondes met workshops
 • 16.00 uur – (Geleide) Eucharistische aanbidding

Informatie en aanmelding

IMG_8960_raw

Receptie na installatie plebaan Sint-Jan

Tijdens een indrukwekkende Eucharistieviering heeft Mgr. Gerard de Korte de voormalige pastoor van de Odaparochie van Sint-oedenrode, Vincent Blom geïnstalleerd als nieuwe plebaan van de Sint-Janskathedraal en kapelaan Herman Schaepman gepresenteerd. Nadien was er een drukke en gezellige receptie op het Sint-Janscentrum.

(fotoserie: Wim Koopman/imoose.nl)

IMG_7961_raw

Afscheidsreceptie pastores

Plebaan Van Rossem en pastoor Van Aken

Mgr. De Korte heeft in oktober 2018 een grote verhuisronde aangekondigd van maar liefst tien priesters in Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch. Zondag 27 januari 2019 nam plebaan Geertjan van Rossem afscheid in de Sint-Jans­kathe­draal en pastoor Robert van Aken in de Lucaskerk. Na afloop was er een drukbezochte afscheids­re­cep­tie op het Sint-Jans­cen­trum.

De laatste twee foto’s -die zijn gemaakt in de tuin van het Sint-Janscentrum- beloven warmere tijden in de nabije toekomst. De foto’s zijn weer gemaakt door Wim Koopman.

20190120_jodendom

Dag van het Jodendom

Zondag 20 januari – Thema: Lernen

In alle bisdommen van Nederland wordt al verschillende jaren de Dag van het Jodendom gehouden: een dag waarop katholieken stilstaan bij hun oudste broeders en zusters, met wie de Allerhoogste als eerst een Verbond aanging dat nooit verbroken is. Dat eerste Verbond is het fundament van het tweede Verbond in Christus.

Na eeuwen van verwijdering, antisemitisme en vervolging die mede tot het dieptepunt van de Holocaust hebben geleid, heeft het Tweede Vaticaans Concilie daar afstand van genomen en is de Rooms-Katholieke Kerk begonnen aan een nieuwe positieve relatie met het Jodendom. De Dag van het Jodendom is daar een van de tekenen van.

Heilige bezigheid

Als thema is dit jaar gekozen: ‘Lernen’, in het Nederlands ‘Leren’. In de Joodse betekenis is ‘lernen’ een heilige bezigheid om de Tora en de traditie van het Jodendom beter te leren kennen. Van deze eeuwenoude bezigheid kunnen wij als katholieken veel leren.

In ons bisdom wordt de Dag van het Jodendom gehouden op zondag 20 januari 2019, middels een studiemiddag op het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch.

Programma

Dr. Leo Mock zal een referaat houden over de Joodse manier van leren.Mock is docent judaïca aan de Tilburg School of Catholic Theology, betrokken bij het tijdschrift Tenachon-Themamagazine dialogisch leren (Uitgave PaRDeS) en joods adviseur bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en bij Beth Shalom)

Dr. Bill Banning en Drs. Joost Jansen o.praem zullen reageren op het referaat, waarna er gelegenheid is voor verdere uitwisseling. Banning is onderwijspedagoog & theoloog, leraar godsdienst-levensbeschouwing OMO & levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA. Jansen is prior van abdij van Berne Heeswijk en leid al vele jaren leerhuisgroepen in Heeswijk, Tilburg en Meerssen.

Informatie en aanmelding

In verband met de noodzakelijke voorbereiding wordt u vriendelijk verzocht zich van tevoren aan te melden, tot uiterlijk 12 januari 2019, bij voorkeur per email:

20181218_kringblad

Kersteditie Kringblad

De Kersteditie van ons Kringblad is weer uit. Dit nummer is gewijd aan een nieuwe ontwikkeling: de internationalisering van on­ze Kerk. Terwijl het religieuze zintuig van vele West-Europeanen insluimert, worden on­ze kerken steeds meer bevolkt door christenen uit andere werelddelen.

We hebben gelovigen uit de vier windstreken gevraagd om hun erva­ringen aan ons me te delen. Mensen uit Midden- en Oost-Europa, uit Noord-Amerika en Latijns Amerika vertellen over de Kerk in hun vader­land. Uit hun bijdragen blijkt hoe zij het ervaren hebben om – met hun eigen religieuze en culturele achtergrond – lid te worden van de Kerk­ge­meenschappen in onze geseculariseerde Lage Landen.

Daarmee getuigt dit Kringblad van een Kerk die universeel is en die het nooit ontbreekt aan dynamiek en levenskracht. Het is dankzij deze vitaliteit van het Lichaam van de Wereldkerk dat ook de Kerk in onze streken opnieuw tot bloei zal komen. Bouwstenen daarvoor vindt u in de verschillende artikelen. Ik wens u veel leesplezier toe.

Mede namens de staf, de docenten en de studenten van onze seminariegemeenschap wens ik u van harte een Zalig Kerstmis toe. Moge 2019 een jaar van genade worden onder de zegen en de bescherming van de Heilige Familie.

F. De Rycke, rector Sint-Janscentrum

Gebedskring

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw gebed en voor uw steun. Indien u andere mensen kent die willen bidden om roepingen en die interesse hebben in ons Kringblad, kunt u hun naam graag aan ons doorgeven (info@sint-janscentrum.nl of +31 (73) 612 30 55), dan sturen we ook hun heel graag kosteloos ons contactblad toe.

Veel leesplezier met dit Kerstnummer van het Kringblad!

20181212_nachtaanbidding-xl

Nachtaanbidding voor het ongeboren leven

Eerstvolgende keer: de nacht van 3 op 4 januari 2019

Reeds meerdere jaren is er in het Sint-Janscentrum nachtaanbidding, maandelijks in de nacht van donderdag op de eerste vrijdag van de maand. We bidden om heilige roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, en voor de gezinnen. Tevens willen we bidden voor het ongeboren leven.

De opening van een abortushuis in Den Bosch is een symptoom van veel verborgen verdriet en leed bij ouders, grootouders en niet in de laatste plaats ook bij de ongeboren kinderen zelf. Daarom willen we ook voor deze intenties bidden: voor een herwaardering van de cultuur van het leven, voor daadwerkelijke hulp aan mensen in nood en voor mens­waar­dige oplossingen met respect voor ieder levend wezen. Ook tijdens de eucharistieviering op vrijdagochtend om 7.30 uur wordt bijzonder voor deze intenties gebeden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de receptie van het Sint-Janscentrum voor nadere informatie over de nachtaanbidding.

20181117_crk_verslag-xl

Kardinaal Müller op CRK-dag

Op zaterdag 17 november vond in het Sint-Janscentrum een feestelijke bijeenkomst van het CRK plaats. Als gastspreker was kardinaal Gerhard-Ludwig Müller, emeritus-prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, speciaal uit Rome afgereisd naar Den Bosch. Een tweede lezing werd gehouden door prof. Paul van Geest.

Boek over Humanae Vitae

De bijeenkomst stond in het teken van de heilig­verklaring van paus Paulus VI, die een maand eerder plaatsvond. Om die reden ontving kardinaal Müller een boek over Humanae Vitae. Kapelaan Luc Simons, die het boek samengesteld heeft, bood het eerste exemplaar van Openheid voor het leven aan de kardinaal aan.

Verslag in Katholiek Nieuwsblad

Op de website van Katholiek Nieuwsblad staat een uitgebreid artikel over met name de lezing door kardinaal Müller.

 

(fotoserie: Jan Peeters / Katholiek Nieuwsblad)

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch