20211218_diakenkandidaat

Opname diaken-kandidaten en lectoraanstelling

In de Eucharistieviering van 18 december 2021 in de kathedrale basiliek Sint-Jan heeft Mgr. de Korte Peter Pot onder de diaken-kandidaten opgenomen. Frits Hendriks en Nick Kersten ontvingen de aanstelling tot lector.

Het zijn stappen die van beide kanten gezet worden op weg naar een wijding tot het dienstwerk in de kerk als diaken en priester.
Hoewel de plechtigheid een relatief bescheiden plek heeft in de gewone viering, wordt het door de meevierende mensen in de kerk als indrukwekkend en bijzonder ervaren.

In het Sint-Janscentrum werd dit heugelijk feit met een kop koffie en vlaai gevierd.

missionaire_parochie

Studiedag diakens

Vijfentwintig permanente diakens zijn op 8 november in huis om zich te buigen over de missionaire parochie. Zij doen dat a.d.h.v. de bekende boeken Devine Renovation en Rebuilt en laten de synodale weg daar op ingrijpen. Op deze manier wordt er met elkaar gekeken naar de toekomst en hoe daar concreet mee om te gaan in het dagelijkse werk van de diaken in de parochie.

emmaus_helvoirt

Retraite

Maandag 1 t/m vrijdag 5 november gaat de kandidaat diaken voorafgaand aan de wijding samen met seminaristen, studenten van het Bonifatiusinstituut en jongemannen die in parochies werkzaam zijn met het oog op hun wijding in de toekomst, in retraite die geleid wordt door Vader Pierik. De retraite zal dit jaar plaatsvinden in het conferentiecentrum Emmaus te Helvoirt.

Met gebed sluiten wij ons als Sint-Janscentrum bij de retraitanten aan en wensen hen een vruchtbare en inspirerende tijd in rust en stilte bij de Heer.

20211106_diakenwijding

Diakenwijding zaterdag 6 november

Dankbaar en met vreugde nodig ik u uit, mede namens mijn ouders, de heer en mevrouw Michel en Miek Derks-Timmermans, voor mijn diakenwijding die ik uit handen van de bisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. G. de Korte, mag ontvangen op 6 november 2021 om 10.30 uur in de kathedrale basiliek van Sint-Jan.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de wijdingsplechtigheid door uw aanwezigheid en gebed.

Na afloop van de plechtigheid bent u uitgenodigd voor een receptie in het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4)

Martijn Derks

20210621_acoliet768

Aanstelling Berend van de Berg

Op vrijdag 25 juni wordt Berend van de Berg in de Eucharistieviering om 08.30 uur in de Kathedrale Basiliek Sint-Jan door de bisschop, Mgr. de Korte, aangesteld tot acoliet.

Voor Berend is het een volgende stap in de richting van zijn opleiding en vorming om over enkele jaren priester te worden in ons bisdom. Wij verheugen ons en willen hem graag aanmoedigen met onze steun en ons gebed.

20210522_openhuissjc768

Open Dag

WELKOM

Zaterdag 22 mei zetten wij de deur open om 9.00 uur.

Om 9.30 uur zingen wij de Lauden in de fraaie kapel.

Mgr. de Korte, de studierector en de opleidingscoördinator zullen een betoog houden over de inhoud en de mogelijkheden met de opleiding.

  • Denk je na over priester in de parochie?
  • Denk je over diaken in de parochie?
  • Denk je over catechist in de parochie?
  • Wil je op een andere manier jou bijdrage leveren in de parochie?

Kom dan van 9.00 – 12.00 uur naar de Open Dag van het Sint-Janscentrum!

quinten_kerckhofs

Priesterwijding Quinten

Op zaterdag 29 mei 2021 zal seminarist Quinten Kerckhofs Deo Volente tot priester worden gewijd door Mgr. Gerard de Korte in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Het zal een bijzondere priesterwijding zijn, niet alleen omdat het in coronatijd plaatsvindt maar ook omdat het Meimaand is en de Zoete Moeder prominent in het noorder-transept staat opgesteld.

Quinten komt oorspronkelijk uit Antwerpen, België waar hij in 1993 werd geboren. In 2012 trad hij in bij de Norbertijnen in Tongerlo, België maar na de periode van zijn tijdelijke geloften besloot hij zich in 2015 aan te bieden als seminarist voor Bisdom Den Bosch. Zijn stage liep hij in de Sint-Jorisparochie te Eindhoven. Ook na zijn (transeunt) diakenwijding in november 2020 bleef hij aldaar werkzaam.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal mensen dat kan deelnemen aan de Eucharistieviering en live getuige kan zijn van de priesterwijding beperkt. Gelukkig is er wel een verruiming van het maximale aantal mensen verruimd omdat de kathedraal meer dan 300 reguliere zitplaatsen heeft. Helaas zijn er geen plaatsen meer vrij, maar de viering is live te volgen via het YouTube-kanaal van de kathedraal:

IMG_0575_tilt

Roepingenzondag

Op 25 april schenken wij aandacht aan Roepingenzondag.
‘Wees niet bang, kom dichterbij’
Hiermee willen we ruimte scheppen zodat jij je hart kunt volgen.
Doe mee aan de online bij­een­komst van 14.00 tot 16.00 uur.
Hoor het roe­pings­ver­haal van een pries­ter, een reli­gi­euze en een gehuwde.

Als je wilt kun je reageren, vragen stellen en in gesprek komen.
Meldt je aan door een mail te sturen naar roepingenzondag@gmail.com om een link toegestuurd te krijgen om deel te nemen.

Op 22 mei hoopt het Sint-Janscentrum de deuren te kunnen openen voor een fysieke Open Dag.

Wees welkom!

Poster Roepingenzondag 2021

ons_dagelijks_brood

Ons Dagelijks Brood

De seminariegemeenschap is de Veertigdagentijd begonnen met de viering van Aswoensdag in de Kathedraal.
De dagen erna hebben wij met elkaar een boek gelezen en er verdiepend met elkaar over gesproken.

Het boek ‘Ons Dagelijks Brood’ is een gedachte van Henri Nouwen bij het Emmaüsverhaal dat een Eucharistisch leven aanmoedigt. Wij waren aangenaam verrast door de invalshoek waarmee hij de weg van de Emmaüsgangers volgt en het weet te verbinden met herkenbare patronen van ons dagelijks leven en van ons vieren van de Eucharistie. Wij hebben het prettig gevonden om dit samen te doen.

corona

Ongewenste gast

Sinds vrijdagmiddag 19 februari weten wij dat Corona in huis is. Op dit moment ziet het ernaar uit dat de zieke relatief lichte klachten heeft. Tot 1 maart wordt het huis gesloten voor alle activiteiten.

Wie van ons in huis positief getest wordt, verblijft in isolatie. De anderen laten zich testen en blijven binnen zodat zij zich niet in de openbare ruimte begeven. Docenten, personeel en anderen zijn geïnformeerd en komen niet naar het Sint-Janscentrum.

Wij hopen er snel van af te komen, hier in huis maar ook in de wereld. Dat het uitzicht mag toenemen op een leven dat niet langer beperkt hoeft te worden door dit vervelende virus.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch