20210621_acoliet768

Aanstelling Berend van de Berg

Op vrijdag 25 juni wordt Berend van de Berg in de Eucharistieviering om 08.30 uur in de Kathedrale Basiliek Sint-Jan door de bisschop, Mgr. de Korte, aangesteld tot acoliet.

Voor Berend is het een volgende stap in de richting van zijn opleiding en vorming om over enkele jaren priester te worden in ons bisdom. Wij verheugen ons en willen hem graag aanmoedigen met onze steun en ons gebed.

20210522_openhuissjc768

Open Dag

WELKOM

Zaterdag 22 mei zetten wij de deur open om 9.00 uur.

Om 9.30 uur zingen wij de Lauden in de fraaie kapel.

Mgr. de Korte, de studierector en de opleidingscoördinator zullen een betoog houden over de inhoud en de mogelijkheden met de opleiding.

  • Denk je na over priester in de parochie?
  • Denk je over diaken in de parochie?
  • Denk je over catechist in de parochie?
  • Wil je op een andere manier jou bijdrage leveren in de parochie?

Kom dan van 9.00 – 12.00 uur naar de Open Dag van het Sint-Janscentrum!

quinten_kerckhofs

Priesterwijding Quinten

Op zaterdag 29 mei 2021 zal seminarist Quinten Kerckhofs Deo Volente tot priester worden gewijd door Mgr. Gerard de Korte in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Het zal een bijzondere priesterwijding zijn, niet alleen omdat het in coronatijd plaatsvindt maar ook omdat het Meimaand is en de Zoete Moeder prominent in het noorder-transept staat opgesteld.

Quinten komt oorspronkelijk uit Antwerpen, België waar hij in 1993 werd geboren. In 2012 trad hij in bij de Norbertijnen in Tongerlo, België maar na de periode van zijn tijdelijke geloften besloot hij zich in 2015 aan te bieden als seminarist voor Bisdom Den Bosch. Zijn stage liep hij in de Sint-Jorisparochie te Eindhoven. Ook na zijn (transeunt) diakenwijding in november 2020 bleef hij aldaar werkzaam.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal mensen dat kan deelnemen aan de Eucharistieviering en live getuige kan zijn van de priesterwijding beperkt. Gelukkig is er wel een verruiming van het maximale aantal mensen verruimd omdat de kathedraal meer dan 300 reguliere zitplaatsen heeft. Helaas zijn er geen plaatsen meer vrij, maar de viering is live te volgen via het YouTube-kanaal van de kathedraal:

IMG_0575_tilt

Roepingenzondag

Op 25 april schenken wij aandacht aan Roepingenzondag.
‘Wees niet bang, kom dichterbij’
Hiermee willen we ruimte scheppen zodat jij je hart kunt volgen.
Doe mee aan de online bij­een­komst van 14.00 tot 16.00 uur.
Hoor het roe­pings­ver­haal van een pries­ter, een reli­gi­euze en een gehuwde.

Als je wilt kun je reageren, vragen stellen en in gesprek komen.
Meldt je aan door een mail te sturen naar roepingenzondag@gmail.com om een link toegestuurd te krijgen om deel te nemen.

Op 22 mei hoopt het Sint-Janscentrum de deuren te kunnen openen voor een fysieke Open Dag.

Wees welkom!

Poster Roepingenzondag 2021

ons_dagelijks_brood

Ons Dagelijks Brood

De seminariegemeenschap is de Veertigdagentijd begonnen met de viering van Aswoensdag in de Kathedraal.
De dagen erna hebben wij met elkaar een boek gelezen en er verdiepend met elkaar over gesproken.

Het boek ‘Ons Dagelijks Brood’ is een gedachte van Henri Nouwen bij het Emmaüsverhaal dat een Eucharistisch leven aanmoedigt. Wij waren aangenaam verrast door de invalshoek waarmee hij de weg van de Emmaüsgangers volgt en het weet te verbinden met herkenbare patronen van ons dagelijks leven en van ons vieren van de Eucharistie. Wij hebben het prettig gevonden om dit samen te doen.

corona

Ongewenste gast

Sinds vrijdagmiddag 19 februari weten wij dat Corona in huis is. Op dit moment ziet het ernaar uit dat de zieke relatief lichte klachten heeft. Tot 1 maart wordt het huis gesloten voor alle activiteiten.

Wie van ons in huis positief getest wordt, verblijft in isolatie. De anderen laten zich testen en blijven binnen zodat zij zich niet in de openbare ruimte begeven. Docenten, personeel en anderen zijn geïnformeerd en komen niet naar het Sint-Janscentrum.

Wij hopen er snel van af te komen, hier in huis maar ook in de wereld. Dat het uitzicht mag toenemen op een leven dat niet langer beperkt hoeft te worden door dit vervelende virus.

20210312_opendag

Online Open Dag

Medio december 2020 werden voor de tweede maal vanwege de coronamaatregelen de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor alle (opleidings)activiteiten. Vorig jaar hadden we daar voor de eerste maal mee te maken. Om toen toch te informeren over de opleidingen, werden er enkele korte filmpjes over de opleidingen gemaakt. Deze zijn te bekijken via de website van het Sint-Janscentrum.

Twee delen: 12 maart en 22 mei

Dit jaar zetten we de deuren van het Sint-Janscentrum gewoon open: vooreerst digitaal en vervolgens –zo hopen we– fysiek. Er kan online deelgenomen worden aan de Open Dag op vrijdagavond 12 maart 2021. Zaterdagmorgen 22 mei willen we alle geïnteresseerden in de diocesane opleidingen welkom heten in het Sint-Janscentrum, aan de Papenhulst nummer 4.

Programma

18.40 uur ontvangst
19.00 uur welkom, door rector Norbert Swagemakers en aansluitend bisschop Gerard De Korte over het belang van diocesane opleidingen;
19.15 uur studierector Jan Van Reeth over de waarde van een theologie-studie in deze tijd en aansluitend de spirituaal(s) Dieter Hedebouw / David Lebrun over de waarde van studeren aan het Sint-Janscentrum;
19.40 uur uiteen in drie groepen (in drie lokalen) om nader te informeren over opleidingen en daarover in gesprek te gaan:

  1. priester- en diakenopleiding intern (seminarie en via opleiding godsdienstwetenschappen;
  2. priester- en diakenopleiding extern (zgn. Korte Route naar het ambt);
  3. de lekenopleidingen: catechistenopleiding en opleiding Godsdienstwetenschappen.
20.30 uur de lokalen worden gesloten… indien gewenst kan er een afspraak worden gemaakt om op een later moment verder te praten.

Ieder die belangstelling heeft voor een studie aan het Sint-Janscentrum is van harte welkom om deel te nemen. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk.

Stuur uw naam, woonadres, emailadres én lokaal van voorkeur naar: aanmelding@bisdomdenbosch.nl

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Norbert Swagemakers
rector Sint-Janscentrum

20210121_wilkens1200

Overlijden pater Wilkens SJ

Ons heeft het bericht van het overlijden van pater Wilkens SJ getroffen.

Pater Wilkens heeft talloze conferenties gegeven en was van 2003 t/m 2008 als Spirituaal verbonden aan het Sint-Janscentrum. Velen hebben van hem een behulpzame begeleiding genoten om te onderscheiden hoe de persoonlijke weg aan zou sluiten bij de weg van de Heer die zij willen dienen.

Met zijn wijsheid en geduld, met duiding en verheldering heeft pater Wilkens een onuitwisbare indruk gemaakt.

In het Sint-Janscentrum zal te zijner intentie op zondag 24 januari de Eucharistie worden gevierd.

Moge pater Gerard Wilkens binnengaan in het leven waartoe hij geroepen werd.

 

Overlijden Gerard Wilkens SJ

slot

Lockdown en het Sint-Janscentrum

De regering heeft een lockdown ingesteld. Het Sint-Janscentrum zal zich hieraan conformeren.
Dit betekent dat wij, tot aan het einde van de lockdown, geen gasten van buiten meer zullen ontvangen; niet voor bijeenkomsten, noch voor liturgische vieringen. Wij hopen dat deze situatie spoedig voorbij zal zijn en we weer het gastvrije huis mogen zijn, zoals wij gewend waren.

Wij wensen u allen een Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar !
De seminariegemeenschap.

IMG_3124_raw

Zesvoudige diakenwijding

Buiten scheen de zon uitbundig op de Sint-Jans­kathe­draal; binnen ontvingen zes mannen de diaken­wij­ding door handopleg­ging en gebed van Mgr. Gerard de Korte. Het bisdom is vier per­ma­nent diakens en twee transeunt diakens rijker.

Per­ma­nent diakens zijn Roman Gruijters, Andreas Inderwisch, Michal Mati en Jack Swaanen. Transeunt diakens zijn Erik Buster en Quinten Kerckhofs die Deo Volente in 2021 hun priester­wij­ding zullen ontvangen.

(fotoserie: Wim Koopman)

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch