quinten_kerckhofs

Priesterwijding Quinten

Op zaterdag 29 mei 2021 zal seminarist Quinten Kerckhofs Deo Volente tot priester worden gewijd door Mgr. Gerard de Korte in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Het zal een bijzondere priesterwijding zijn, niet alleen omdat het in coronatijd plaatsvindt maar ook omdat het Meimaand is en de Zoete Moeder prominent in het noorder-transept staat opgesteld.

Quinten komt oorspronkelijk uit Antwerpen, België waar hij in 1993 werd geboren. In 2012 trad hij in bij de Norbertijnen in Tongerlo, België maar na de periode van zijn tijdelijke geloften besloot hij zich in 2015 aan te bieden als seminarist voor Bisdom Den Bosch. Zijn stage liep hij in de Sint-Jorisparochie te Eindhoven. Ook na zijn (transeunt) diakenwijding in november 2020 bleef hij aldaar werkzaam.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal mensen dat kan deelnemen aan de Eucharistieviering en live getuige kan zijn van de priesterwijding beperkt. Gelukkig is er wel een verruiming van het maximale aantal mensen verruimd omdat de kathedraal meer dan 300 reguliere zitplaatsen heeft. Helaas zijn er geen plaatsen meer vrij, maar de viering is live te volgen via het YouTube-kanaal van de kathedraal:

IMG_0575_tilt

Roepingenzondag

Op 25 april schenken wij aandacht aan Roepingenzondag.
‘Wees niet bang, kom dichterbij’
Hiermee willen we ruimte scheppen zodat jij je hart kunt volgen.
Doe mee aan de online bij­een­komst van 14.00 tot 16.00 uur.
Hoor het roe­pings­ver­haal van een pries­ter, een reli­gi­euze en een gehuwde.

Als je wilt kun je reageren, vragen stellen en in gesprek komen.
Meldt je aan door een mail te sturen naar roepingenzondag@gmail.com om een link toegestuurd te krijgen om deel te nemen.

Op 22 mei hoopt het Sint-Janscentrum de deuren te kunnen openen voor een fysieke Open Dag.

Wees welkom!

Poster Roepingenzondag 2021

ons_dagelijks_brood

Ons Dagelijks Brood

De seminariegemeenschap is de Veertigdagentijd begonnen met de viering van Aswoensdag in de Kathedraal.
De dagen erna hebben wij met elkaar een boek gelezen en er verdiepend met elkaar over gesproken.

Het boek ‘Ons Dagelijks Brood’ is een gedachte van Henri Nouwen bij het Emmaüsverhaal dat een Eucharistisch leven aanmoedigt. Wij waren aangenaam verrast door de invalshoek waarmee hij de weg van de Emmaüsgangers volgt en het weet te verbinden met herkenbare patronen van ons dagelijks leven en van ons vieren van de Eucharistie. Wij hebben het prettig gevonden om dit samen te doen.

corona

Ongewenste gast

Sinds vrijdagmiddag 19 februari weten wij dat Corona in huis is. Op dit moment ziet het ernaar uit dat de zieke relatief lichte klachten heeft. Tot 1 maart wordt het huis gesloten voor alle activiteiten.

Wie van ons in huis positief getest wordt, verblijft in isolatie. De anderen laten zich testen en blijven binnen zodat zij zich niet in de openbare ruimte begeven. Docenten, personeel en anderen zijn geïnformeerd en komen niet naar het Sint-Janscentrum.

Wij hopen er snel van af te komen, hier in huis maar ook in de wereld. Dat het uitzicht mag toenemen op een leven dat niet langer beperkt hoeft te worden door dit vervelende virus.

20210312_opendag

Online Open Dag

Medio december 2020 werden voor de tweede maal vanwege de coronamaatregelen de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor alle (opleidings)activiteiten. Vorig jaar hadden we daar voor de eerste maal mee te maken. Om toen toch te informeren over de opleidingen, werden er enkele korte filmpjes over de opleidingen gemaakt. Deze zijn te bekijken via de website van het Sint-Janscentrum.

Twee delen: 12 maart en 22 mei

Dit jaar zetten we de deuren van het Sint-Janscentrum gewoon open: vooreerst digitaal en vervolgens –zo hopen we– fysiek. Er kan online deelgenomen worden aan de Open Dag op vrijdagavond 12 maart 2021. Zaterdagmorgen 22 mei willen we alle geïnteresseerden in de diocesane opleidingen welkom heten in het Sint-Janscentrum, aan de Papenhulst nummer 4.

Programma

18.40 uur ontvangst
19.00 uur welkom, door rector Norbert Swagemakers en aansluitend bisschop Gerard De Korte over het belang van diocesane opleidingen;
19.15 uur studierector Jan Van Reeth over de waarde van een theologie-studie in deze tijd en aansluitend de spirituaal(s) Dieter Hedebouw / David Lebrun over de waarde van studeren aan het Sint-Janscentrum;
19.40 uur uiteen in drie groepen (in drie lokalen) om nader te informeren over opleidingen en daarover in gesprek te gaan:

  1. priester- en diakenopleiding intern (seminarie en via opleiding godsdienstwetenschappen;
  2. priester- en diakenopleiding extern (zgn. Korte Route naar het ambt);
  3. de lekenopleidingen: catechistenopleiding en opleiding Godsdienstwetenschappen.
20.30 uur de lokalen worden gesloten… indien gewenst kan er een afspraak worden gemaakt om op een later moment verder te praten.

Ieder die belangstelling heeft voor een studie aan het Sint-Janscentrum is van harte welkom om deel te nemen. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk.

Stuur uw naam, woonadres, emailadres én lokaal van voorkeur naar: aanmelding@bisdomdenbosch.nl

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Norbert Swagemakers
rector Sint-Janscentrum

20210121_wilkens1200

Overlijden pater Wilkens SJ

Ons heeft het bericht van het overlijden van pater Wilkens SJ getroffen.

Pater Wilkens heeft talloze conferenties gegeven en was van 2003 t/m 2008 als Spirituaal verbonden aan het Sint-Janscentrum. Velen hebben van hem een behulpzame begeleiding genoten om te onderscheiden hoe de persoonlijke weg aan zou sluiten bij de weg van de Heer die zij willen dienen.

Met zijn wijsheid en geduld, met duiding en verheldering heeft pater Wilkens een onuitwisbare indruk gemaakt.

In het Sint-Janscentrum zal te zijner intentie op zondag 24 januari de Eucharistie worden gevierd.

Moge pater Gerard Wilkens binnengaan in het leven waartoe hij geroepen werd.

 

Overlijden Gerard Wilkens SJ

slot

Lockdown en het Sint-Janscentrum

De regering heeft een lockdown ingesteld. Het Sint-Janscentrum zal zich hieraan conformeren.
Dit betekent dat wij, tot aan het einde van de lockdown, geen gasten van buiten meer zullen ontvangen; niet voor bijeenkomsten, noch voor liturgische vieringen. Wij hopen dat deze situatie spoedig voorbij zal zijn en we weer het gastvrije huis mogen zijn, zoals wij gewend waren.

Wij wensen u allen een Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar !
De seminariegemeenschap.

IMG_3124_raw

Zesvoudige diakenwijding

Buiten scheen de zon uitbundig op de Sint-Jans­kathe­draal; binnen ontvingen zes mannen de diaken­wij­ding door handopleg­ging en gebed van Mgr. Gerard de Korte. Het bisdom is vier per­ma­nent diakens en twee transeunt diakens rijker.

Per­ma­nent diakens zijn Roman Gruijters, Andreas Inderwisch, Michal Mati en Jack Swaanen. Transeunt diakens zijn Erik Buster en Quinten Kerckhofs die Deo Volente in 2021 hun priester­wij­ding zullen ontvangen.

(fotoserie: Wim Koopman)

norbert_swagemakers-xl

Norbert Swagemakers nieuwe rector Sint-Janscentrum

Pastoor Norbert Swagemakers (54) is per 1 januari a.s. door de bisschop benoemd tot de nieuwe rector van het Sint-Janscentrum van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Pastoor Swagemakers is nu pastoor van de Damiaanparochie in Helmond. Hij wordt opvolger van de huidige rector, F. de Rycke pr.

Pastoor Swagemakers is in 1966 geboren in Goirle. Hij werd in 1994 priester gewijd en werkte als parochiepriester in Tilburg, Schijndel, Nijmegen en momenteel in Helmond.

Pastoor Norbert Swagemakers wordt de vierde rector van het Sint-Janscentrum. Het Sint-Janscentrum ging op 14 september 1987 van start aan de Papenhulst in Den Bosch, voorheen een klooster van de Fraters van Tilburg. De eerste rector was Mgr. drs. Antoon Hurkmans (1987-1998), de latere bisschop van ’s-Hertogenbosch. Zijn opvolger was drs. Jeroen Miltenburg (1999-2009), nu deken van Tilburg. Dr. Filip De Rycke is inmiddels 11 jaar de derde rector van het seminarie. “Onder dankzegging en met waardering neem ik afscheid van dr. Filip De Rycke als rector van het seminarie. Met vertrouwen wens ik de komende rector, Norbert Swagemakers, veel zegen bij zijn nieuwe dienstwerk”, aldus bisschop Gerard de Korte.

Het huidige Sint-Janscentrum is voor het Bossche bisdom een belangrijk huis, het herbergt tal van opleidingen. In de eerste plaats de priester- en diakenopleiding. Er is sinds enige tijd ook, voor mannen en vrouwen, een catechistenopleiding, en de opleiding Godsdienst wetenschappen, een samenwerkingsverband met het Sint-Bonifatiusinstituut in Vogelenzang (band met de Pauselijke Universiteit van Lateranen).

20200712_video

Sint-Janscentrum maakt zich op voor nieuw studiejaar

Medio maart sloot het Sint-Janscentrum de deuren voor studenten en docenten om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Lessen kwamen te vervallen, maar het onderwijs moest doorgaan. Dit gebeurde spoedig in aangepaste vorm, via Zoom en Teams, middels YouTube en literatuuropdrachten. Er werd in moeilijke en voor menigeen verdrietige omstandigheden hard gewerkt… door studenten én docenten.

Filmopnamen

Vier maanden verder: de deuren van het Sint-Janscentrum zijn weer open voor onderzoek en studie in de bibliotheek, om mondeling tentamen te doen, om gesprekken te voeren over roeping, om het bizar verlopen studiejaar 2019-2020 toch min of meer gezamenlijk af te ronden…..én: om kriskras door en rond het huis te lopen om filmopnamen te maken. Behalve voor de studie waren de deuren van het Sint-Janscentrum immers ook gesloten voor de ‘Open Dag’ die in mei gepland was. We werden uitgedaagd om informatie over de diocesane opleidingen op andere wijze te verstrekken dan we gewoon waren. Hierbij het resultaat: een aantal korte filmpjes.

Betekenis van de opleidingen voor het bisdom

In deze opnamen spreekt de bisschop over de betekenis van de opleidingen voor het bisdom, vertelt de studierector over de inhoud van de studie theologie en godsdienstwetenschappen, geven we een rondleiding door het opleidingshuis, delen studenten en ambtsdragers hun ervaring met studie en praktijk…. En wordt de vraag gesteld of het niet iets voor jou is om te gaan studeren, om je aan te melden voor één van de diocesane opleidingen aan het Sint-Janscentrum in Den Bosch.

Vakantietijd

Het Sint-Janscentrum sluit voor even opnieuw de deuren, want de vakantietijd is aangebroken. Dit is een tijd om tot rust te komen, de lege accu terug op te laden en misschien wel een nieuwe weg te gaan in het leven. Neem rustig de tijd om te kijken en te luisteren, na te denken, vragen en indrukken te delen met anderen, een keuze te maken en een stap te zetten. Weet dat je van harte welkom bent!

Priesteropleiding

Diakenopleiding

Catechistenopleiding

Catechistenopleiding aan het Instituut voor Godsdienstwetenschappen (Bonifatius-instituut) in het Sint-Janscentrum te ‘s-Hertogenbosch.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch