Een week na zijn wijding tot transeunt diaken heeft Martijn Derks in de seminariekapel zijn eerste homilie gehouden. De kapel was gevuld met studenten van het Bonifatiusinstituut en seminaristen.
Het applaus na de zegen was een bevestiging dat zijn verkondiging goed is ontvangen.

Martijn heeft zijn opleiding en vorming niet in ons seminarie gehad maar in Parijs. Dit heeft ermee te maken dat hij deel uitmaakt van de Internationale Gemeenschap Emmanuel. Deze Katholieke Charistmatische Vernieuwingsbeweging vormt haar leden die tot het priesterschap geroepen worden in Domus Emmanuel te Parijs.

Dit alles neemt niet weg dat hij transeunt diaken is gewijd om diocesaan priester gewijd te worden van ons bisdom ‘s-Hertogenbosch waar hij zich evenzeer als met de Gemeenschap, met hart en ziel verbonden voelt.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch