Emeriti bijeen in het Sint-Janscentrum

“Wie in zijn werk steeds met mensen te maken heeft, moet regelmatig bij zijn eigen innerlijk komen om niet op te drogen en om God in de ander te kunnen blijven zien. Die weg naar binnen is gebedsspiritualiteit. Juist als priester, diaken of pastoraal werk(st)er heb je die beweging nodig.” Woensdag 25 september 2019 sprak Thomas Quartier Osb. hierover in het Sint-Janscentrum in Den Bosch.

“Sint Benedictus vermaant zijn monniken in zijn Regel om ‘niets boven het werk Gods te stellen’ (RB 43,3). Maar is dat wel mogelijk wanneer het contact met andere mensen in het pastoraat alles van je vraagt? Het klooster lijkt hier een luxepositie te bieden. Maar wacht even: de uitdaging is dezelfde. Een authentieke gebedsspiritualiteit houdt in dat je innerlijk gevoed wordt en juist van daaruit met anderen in liefde verbonden kan zijn.

De emeriti pastores die ik in Den Bosch mocht ontmoetten deelden na mijn lezing wat het klooster in hun leven is. Hoe zij zochten en zoeken naar gemeenschap die gevoed is in gezamenlijke contemplatie. Hoe ze zelf een ritme en een balans probeerden te vinden die hen steeds meer pastor liet zijn. De opdracht geldt voor iedereen: vind je gebedsspiritualiteit! Zoek naar innerlijke voeding die echte verbondenheid en echt engagement mogelijk maakt.

God is de voeding, de motor en ook de ontvanger van ons gebed en ons engagement voor elkaar: opdat Hij alles in allen moge zijn. Hartelijk dank aan de geweldige emeriti die ik vandaag mocht ontmoeten. Ze zijn – nog steeds – een zegen voor kerk en wereld.”

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch