Featured Image

Priesterwijding Nick Kersten

Op zaterdag 3 juni 2023 is diaken Nick Kersten door Mgr. Gerard de Korte in de Kathedrale basiliek van Sint-Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch tot priester gewijd. Het was een feestelijke viering. Nick is afkomstig uit Uden. Nick Kersten is seminarist van het Sint-Janscentrum geweest en heeft aan het einde van zijn studie pastoraal mogen meewerken […]

Featured Image

Diakenwijding Peter Pot en Nick Kersten

Op zaterdag 5 november heeft Mgr. Gerard de Korte in de Sint-Janskathedraal Peter Pot en Nick Kersten tot diaken gewijd. Peter Pot is getrouwd, vader van 3 kinderen en pastoraal werker in de parochie H.H. Cosmas en Damianus in Groesbeek. Nick Kersten is seminarist van het Sint-Janscentrum en heeft het afgelopen studiejaar pastoraal mogen meewerken […]

Featured Image

Priesterwijding 29 mei 2021

Monseigneur Gerard de Korte heeft zaterdag 29 mei 2021 de van oorsprong Belgische Quinten Kerckhofs de priesterwijding toegediend. Vanwege de coronamaatregelen was het aantal deelnemers aan de Eucharistieviering beperkt, maar gelukkig meer dan de maximaal 30 die lange tijd heeft gegolden. Onder de deelnemers waren ook Mgr. Rob Mutsaerts die concelebreerde, Mgr. Anton Hurkmans en […]

Featured Image

Diakenwijding november 2020

Buiten scheen de zon uitbundig op de Sint-Jans­kathe­draal; binnen ontvingen zes mannen de diaken­wij­ding door handopleg­ging en gebed van Mgr. Gerard de Korte. Het bisdom is vier per­ma­nent diakens en twee transeunt diakens rijker. Per­ma­nent diakens zijn Roman Gruijters, Andreas Inderwisch, Michal Mati en Jack Swaanen. Transeunt diakens zijn Erik Buster en Quinten Kerckhofs die […]

Featured Image

Priesterwijding 26 mei 2018

Op de zaterdag na Pinksteren, 26 mei 2018, waarop de zon uitbundig scheen en de temperatuur tropische hoogten bereikten, is Bryan van de Mortel door Mgr. Gerard de Korte tot priester gewijd. Het werd een feestelijke viering met als concelebranten onder andere Mgr. Rob Mutsaerts, plebaan Geertjan van Rossem en rector Filip De Rycke. De […]

Featured Image

Priesterwijding 10 juni 2017

Speciaal voor de priesterwijding van Sacha Steijaert kwam Mgr. Van den Hout terug uit het hoge noorden. Zaterdag 10 juni 2017 werd een bijzonder opleidingstraject bekroond met de wijding tot priester door handoplegging en gebed door Mgr. De Korte. De nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden, die tot zijn bisschopswijding waarnemend pastoor was van de stageparochie van […]

Featured Image

Diakenwijding 5 november 2016

Sacha Steijaert tot transeunt diaken gewijd Vele belangstellenden kwamen zaterdag 5 november 2016 naar de diakenwijding van Sacha Steijaert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Herfstige wolkenpartijen met een spat regen en stralende zon wisselden elkaar af. Mgr. G. de Korte wijdde in het bijzijn van o.a. Mgr. R. Mutsaerts en Mgr. E. de Jong Sacha […]