Featured Image

Priesterwijding 29 mei 2021

Monseigneur Gerard de Korte heeft zaterdag 29 mei 2021 de van oorsprong Belgische Quinten Kerckhofs de priesterwijding toegediend. Vanwege de coronamaatregelen was het aantal deelnemers aan de Eucharistieviering beperkt, maar gelukkig meer dan de maximaal 30 die lange tijd heeft gegolden. Onder de deelnemers waren ook Mgr. Rob Mutsaerts die concelebreerde, Mgr. Anton Hurkmans en […]

Featured Image

Diakenwijding november 2020

Buiten scheen de zon uitbundig op de Sint-Jans­kathe­draal; binnen ontvingen zes mannen de diaken­wij­ding door handopleg­ging en gebed van Mgr. Gerard de Korte. Het bisdom is vier per­ma­nent diakens en twee transeunt diakens rijker. Per­ma­nent diakens zijn Roman Gruijters, Andreas Inderwisch, Michal Mati en Jack Swaanen. Transeunt diakens zijn Erik Buster en Quinten Kerckhofs die […]

Featured Image

Priesterwijding 26 mei 2018

Op de zaterdag na Pinksteren, 26 mei 2018, waarop de zon uitbundig scheen en de temperatuur tropische hoogten bereikten, is Bryan van de Mortel door Mgr. Gerard de Korte tot priester gewijd. Het werd een feestelijke viering met als concelebranten onder andere Mgr. Rob Mutsaerts, plebaan Geertjan van Rossem en rector Filip De Rycke. De […]

Featured Image

Priesterwijding 10 juni 2017

Speciaal voor de priesterwijding van Sacha Steijaert kwam Mgr. Van den Hout terug uit het hoge noorden. Zaterdag 10 juni 2017 werd een bijzonder opleidingstraject bekroond met de wijding tot priester door handoplegging en gebed door Mgr. De Korte. De nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden, die tot zijn bisschopswijding waarnemend pastoor was van de stageparochie van […]

Featured Image

Diakenwijding 5 november 2016

Sacha Steijaert tot transeunt diaken gewijd Vele belangstellenden kwamen zaterdag 5 november 2016 naar de diakenwijding van Sacha Steijaert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Herfstige wolkenpartijen met een spat regen en stralende zon wisselden elkaar af. Mgr. G. de Korte wijdde in het bijzijn van o.a. Mgr. R. Mutsaerts en Mgr. E. de Jong Sacha […]

Featured Image

Priesterwijding 30 mei 2015

Onder grote belangstelling zijn vanmorgen Willem Renders, Piet de Jong en Herman Schaepman tot priester gewijd door Mgr. Hurkmans. De dag begon behoorlijk grauw maar klaarde helemaal op tijdens de wijdingsplechtigheid. Na afloop puilde het Sint-Janscentrum uit van alle belangstellenden. De soep, koffie & broodjes lieten zich buitengewoon goed smaken na de lange plechtigheid! De […]

Featured Image

Priesterwijding 25 mei 2013

Het is een mooie dag in mei. De Zoete Moeder staat voorin de kathedraal en pelgrims lopen af en aan. “Wat gaat er gebeuren?” wordt gevraagd… “Mgr Hurkmans gaat drie jonge mannen tot priester wijden!” De kathedraal is goed gevuld met familie, vrienden en belangstellenden die welkom worden geheten in Nederlands, Frans en Duits. Wijdelingen […]