Diakenwijding Peter Pot en Nick Kersten

Op zaterdag 5 november heeft Mgr. Gerard de Korte in de Sint-Janskathedraal Peter Pot en Nick Kersten tot diaken gewijd.

Peter Pot is getrouwd, vader van 3 kinderen en pastoraal werker in de parochie H.H. Cosmas en Damianus in Groesbeek.

Nick Kersten is seminarist van het Sint-Janscentrum en heeft het afgelopen studiejaar pastoraal mogen meewerken in de Maria geboorte kerk in Nijmegen en zal als diaken aan de gemeenschap in Nijmegen verbonden blijven op weg naar zijn priesterwijding.

Het was een feestelijke en plechtige viering met een prachtige opluistering in de liturgie door de Schola Cantorum ‘s-Hertogenbosch.

Bisschop De Korte stond in zijn openingswoord stil bij de feestelijke viering die we gaan vieren omdat twee mannen diaken gaan worden. “Diaken-zijn, het geeft aan wat Christen-zijn bij uitstek betekent; Jezus Christus als de dienaar. Hij is gekomen, niet om gediend te worden maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ieder keer als we Eucharistie vieren is dat immers de kern. Het levensoffer van Jezus Christus wordt dan present gesteld om ons te voeden om ook zelf dienstbaar in het leven te staan. Niet voor niets hebben de diakens een toepasselijk Evangelie gekozen namelijk van de Barmhartige Samaritaan. In die Samaritaan mogen we Christus zelf ontdekken. Hij die gekomen is om alle mensen die langs de kant van de levensweg liggen op te beuren en te genezen. Dat wij steeds meer mensen mogen zijn die Jezus daarin navolgen. Heel bijzonder natuurlijk de beide wijdelingen van deze ochtend. ”

De overweging van de bisschop ging over het aankomend Ad Limina bezoek en hij ging dieper in op het verhaal van ‘De barmhartige Samaritaan’ (Lc 10,25-37); een reflectie op onze ethische verhoudingen tot de ander en over onze gevoeligheid voor het lijden en nood van een ander in de samenleving, maar ook voor het lijden en nood van onze aarde. De bisschop stipt daarbij de laatste twee encyclieken, ‘Laudato Si’ en ‘Fratelli Tutti’, van Paus Franciscus aan waarin hij een oproep doet tot solidariteit.

Na de viering werden allen ontvangen in het Sint-Janscentrum om Peter en Nick te feliciteren en elkaar te ontmoeten. Het werd gezellig druk met koffie, thee en warme worstenbroodjes en warme broodjes met een vegetarische vulling.

Van harte proficiat Peter en Nick en veel zegen over jullie diakenschap!

Kijk de Pontificale viering terug via: www.youtube.com/watch?v=EdqjgTRIUdQ

Fotograaf Wim Koopman maakte weer een fotoserie.
(het duurt even voordat de uitgebreide fotoserie is opgebouwd)

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch