Priesterwijding 21 mei 2016

Onder grote belangstelling heeft de nieuwe bisschop van Bisdom ’s-Hertogenbosch, Mgr. G. de Korte, zaterdag 21 mei 2016 de twee transeunt diakens Gideon van Meeteren en Pieter Zimmermann tot priester gewijd.

(fotoserie: Wim Koopman)

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch