Fotoserie van een prachtige priesterwijding

Op de zaterdag na Pinksteren waarop de zon uitbundig scheen en de temperatuur tropische hoogten bereikten, is Bryan van de Mortel door Mgr. Gerard de Korte tot priester gewijd. Het werd een feestelijke viering met als concelebranten onder andere Mgr. Rob Mutsaerts, plebaan Geertjan van Rossem en rector Filip De Rycke.

De fotoserie, die werd gemaakt door Wim Koopman, geeft een goede indruk van de viering.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch