Priesterwijding 10 juni 2017

Speciaal voor de priesterwijding van Sacha Steijaert kwam Mgr. Van den Hout terug uit het hoge noorden. Zaterdag 10 juni 2017 werd een bijzonder opleidingstraject bekroond met de wijding tot priester door handoplegging en gebed door Mgr. De Korte.

De nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden, die tot zijn bisschopswijding waarnemend pastoor was van de stageparochie van Sacha, concelebreerde. Hij mocht Sacha ook na de wijding aankleden met de kazuivel. Andere concelebranten waren Mgr. Schröder, vicaris Wiertz, plebaan Van Rossem en rector De Rycke.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch