Priesterwijding Nick Kersten

Op zaterdag 3 juni 2023 is diaken Nick Kersten door Mgr. Gerard de Korte in de Kathedrale basiliek van Sint-Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch tot priester gewijd. Het was een feestelijke viering.

Nick is afkomstig uit Uden. Nick Kersten is seminarist van het Sint-Janscentrum geweest en heeft aan het einde van zijn studie pastoraal mogen meewerken in de Maria-geboorte-kerk in Nijmegen en is na zijn diakenwijding aan de gemeenschap in Nijmegen verbonden gebleven op weg naar zijn priesterwijding.

Aan de parochianen schreef Nick Kersten deze getuigenis, waarin hij ook vooruitblikt op zijn priesterwijding en de tijd daarna:
“Ik hoop na mijn priesterwijding mij in te mogen blijven zetten voor onze mooie Kerk en daar mijn steentje bijdragen om een Kerk te zijn waar de hele breedte van de maatschappij haar weg naar vindt. Het Evangelie is immers te mooi om mensen te onthouden en de diepgang van de kerkelijke liturgie doet de ziel gewoon goed. Ik hoop gedurende mijn hele priesterleven dan ook mensen bij te kunnen staan met de sacramenten en de vreugde van het Evangelie uit te kunnen dragen.”

Na afloop van de wijding gaf de neomist in een interview aan “intens gelukkig te zijn”. Laten wij de neomist Nick Kersten met ons gebed begeleiden: Heer, U hebt broeders gekozen om U te volgen in gebed en dienstbaarheid. Maak van Nick Kersten een priester naar uw Hart. Dat bidden wij U op voorspraak van de Zoete Moeder van Den Bosch. Amen.

(fotoserie: Wim Koopman)

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch