Financiële bijdrage

Wilt u ook graag uw steentje bijdragen? Dat kan door een financiële donatie aan het Sonnius Priesterfonds te doen, of door u aan te sluiten bij een gebedskring.

Klik hier om een financiële bijdrage te doen.

ANBI

De R.K. Instelling Sonnius valt onder een groepsbeschikking die is verkregen, overeen­komstig artikel 6.33 Wet Inkomsten­belasting, waarin wordt vastgesteld dat de Belasting­dienst de Bisschoppen­conferentie van de Rooms Katholieke Kerk­provincie te Utrecht alsmede haar zelfstandige onderdelen en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloed­sfeer van het kerk­genootschap bevinden, aanmerkt als een ANBI. Aangezien de R.K. Instelling Sonnius een zelfstandig onderdeel is van het Kerkgenootschap valt deze onder de groeps­beschikking en is een gift dus aftrekbaar van de belasting.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch