Financiële bijdrage

Wilt u ook graag uw steentje bijdragen? Dat kan door een financiële donatie aan het Sonnius Priesterfonds te doen, of door u aan te sluiten bij een gebedskring.

Klik hier om een financiële bijdrage te doen.

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)De R.K. Instelling Sonnius valt onder een groepsbeschikking die is verkregen, overeen­komstig artikel 6.33 Wet Inkomsten­belasting, waarin wordt vastgesteld dat de Belasting­dienst de Bisschoppen­conferentie van de Rooms Katholieke Kerk­provincie te Utrecht alsmede haar zelfstandige onderdelen en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloed­sfeer van het kerk­genootschap bevinden, aanmerkt als een ANBI. Aangezien de R.K. Instelling Sonnius een zelfstandig onderdeel is van het Kerkgenootschap valt deze onder de groeps­beschikking en is een gift dus aftrekbaar van de belasting.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch