Gebedskring

“Bid mee voor nieuwe roepingen”

Roepingen komen niet vanzelf! Zij zijn een geschenk van God en wij mogen er Hem om vragen.

Jezus zei: “Bid om arbeiders voor de oogst” (Mt 9,38).

Het seminarie is dan ook geweldig blij met de Diocesane Gebedskring Sint Jan. Elke dag bidden de leden van deze gebedskring voor nieuwe roepingen. Graag nodigen wij u uit zich aan te sluiten bij deze gebedskring, als u nog geen lid bent. U kunt kiezen uit drie groepen:

Thuisbiddersgroep

U bidt thuis in uw vertrouwde omgeving om roepingen. U ontvangt hiertoe een kaart met het Roepingengebed.

Kapelbezoekersgroep

U bezoekt van tijd tot tijd de kapel van het seminarie waar elke middag om 17.30 uur het Heilig Sacrament is uitgesteld. Om 18.00 uur bidt de seminariegemeenschap de vespers, die worden besloten door de zegen met het Allerheiligste.

Kringblad

De gebedskring heeft als orgaan het Kringblad. Lees hier de laatste edities

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch