Hoe gaat het?

Deze vraag wordt aan mij als rector gesteld om te informeren naar het Sint-Janscentrum.

Welnu: op dit moment zijn er geen seminaristen in huis. Er zijn drie seminaristen in de parochies voor hun stage om zich in de praktijk op de wijding voor te bereiden. Eén van hen, Nick Kersten, wordt zaterdag 3 juni gewijd. De andere twee zijn nog onderweg en komen regelmatig in het Sint-Janscentrum samen omwille van stagebegeleiding en vorming.

In het Bonifatiusinstituut dat ook hier in het Sint-Janscentrum haar les- en vormingsdagen heeft, zijn op dit moment geen studenten in het traject voor diaken bezig maar wel vier mannen die erover denken terwijl zij hun studie hier doen. Het Bonifatiusinstituut is bovendien bedoeld voor de opleiding van catechisten die de bisschop noodzakelijk acht om de pastorale teams aan te vullen en bij te staan als degelijk opgeleide leken die ervoor zorgen dat de o.m. sacramenten van de Kerk beter verstaan en gevierd worden. Deze opleiding is een deeltijdopleiding op zaterdagen gedurende vier tot vijf jaar, afhankelijk van de major of de minor variant.

Volgende week verwelkomen wij zes seminaristen uit Oeganda waarmee sinds vorig jaar een band is gevormd met het bisdom Gulu. Zij komen om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen en om zich voor te bereiden in ons bisdom te komen werken. Dit jaar komen er ook een diaken en een priester mee.

Met deze aanvulling op ons tekort hoopt de bisschop de sacramentele bediening veilig te kunnen stellen. Eenzelfde opzet wordt gemaakt met seminaristen uit India. Volgend jaar verwachten wij daarvan de eerste groep.

Door Corona en andere lastige factoren is het roepingenpastoraat minimaal geweest. Er wordt nu gewerkt aan een visie waarmee het Sint-Janscentrum weer sterker naar buiten kan treden om te werven zodat roepingen tot het dienstwerk in de Kerk weer kan aantrekken en wij weer seminaristen kunnen huisvesten.

Het Sint-Janscentrum is een groot gebouw waarvan de onderhoudskosten gestegen zijn alsook de energiekosten. De bisschop heeft het Sonnius bestuur daarom gevraagd samen met de staf van het bisdom te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het Sint-Janscentrum voor de toekomst te behouden voor ons bisdom.

Met een vragenlijst heb ik de priesters en diakens van ons bisdom benaderd om mede van hen informatie te krijgen die gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van een visiedocument. Gaandeweg het proces wil ik u over de ontwikkelingen informeren.

Op 6 juli is de docentenvergadering en wordt het studiejaar besloten met een BBQ.

Op 7 juli staat het Sint-Janscentrum open voor de jaarlijkse priesterdag op het feest van onze Zoete Moeder.

U begrijpt dat ik op de vraag van een journalist of het hier saai is gelukkig kon antwoorden dat er voldoende activiteiten zijn. Dat willen we ook zo houden.  😉

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch