Dossier

Dossier

Laatste nieuwsberichten:
Kardinaal Sarah op bezoek Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 11 juni 2019
Op uit­no­di­ging van Kerk in Nood - ACN Nederland was kardinaal Robert Sarah een paar dagen in Nederland. Op zaterdag 8 juni kwamen zo’n 400 mensen naar de ontmoe­tings­dag die begon met een plechtige Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.
“Religieus leven gaat door”
gepubliceerd: woensdag, 5 juni 2019
“Religieus leven houdt niet op te bestaan. Bondgenoten ne­men het charisma over. Zij zijn de nieuwe religieuzen van deze tijd.” Dat betoogde broeder Bernardus Peeters ocso vorige week in het Bossche Sint-Jans­centrum op de tweede bijeen­komst van religieuzen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Feestelijke jubileumviering Cor Mennen Fotoreportage
Gouden priesterfeest!
gepubliceerd: donderdag, 30 mei 2019
Kanunnik en emeritus pastoor Cor Mennen vierde op Hemel­vaartsdag zijn 50-jarig pries­ter­jubileum in de Kathedrale Basiliek van Johannes Evan­ge­list te ’s-Hertogenbosch. Na de viering werd de jubilaris nog verrast met een vaandelgroet van het St. Ambrosiusgilde uit Loon op Zand.
Bijeenkomst religieuzen Bisdom Den Bosch
Maandag 27 mei - 10.30 uur
gepubliceerd: vrijdag, 10 mei 2019
Religieuzen, betrokken leken en vertegenwoordigers van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn vorig jaar oktober in de Abdij van Berne voor de eerste maal bij elkaar gekomen om samen na te denken over wat zij in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.
Gouden priesterfeest Mgr. Schröder Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 18 april 2019
Op zondag 14 april vierde monseigneur Schröder dat hij 50 jaar geleden door mgr. Bluyssen tot priester werd gewijd met een plechtige Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.
“Bid tot de Herder”
Zondag 12 mei - Roepingenzondag
gepubliceerd: woensdag, 17 april 2019
“Bid tot de Herder” - dat is het thema van ‘Roepingenzondag’ die op zondag 12 mei 2019 zal worden gevierd. Om hier spe­ciaal de aandacht op te ves­ti­gen zijn diverse materialen beschikbaar. Deze zijn een­vou­dig van deze website te down­loaden.
Enthousiast Power of Fire! Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 31 maart 2019
De vormelingen nemen zaterdag 30 maart tijdens vormelingendag Power of Fire! deel aan allerlei interessante workshops: vragen stellen aan een broeder en zuster, over de streep, een speurtocht door de kathedraal en creatief bezig zijn. De kinderen gaan met een goede bagage straks weer naar huis ter voorbereiding op hun vormsel.
Kringblad voorjaar 2019
gepubliceerd: maandag, 18 maart 2019
Op de drempel van het voorjaar is het nieuwe kringblad uitgekomen. Ons gratis periodiek contactblad van de gebedskring Sint-Jan staat deze keer in het teken van de Goede Week, Pasen en de Zondag van Barmhartigheid.
Open Huis
Zaterdag 13 april 2019 - 10.00 tot 12.00 uur
gepubliceerd: vrijdag, 15 maart 2019
Het Sint-Janscentrum is het vormingshuis voor kerkelijk leven in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Op zaterdagochtend 13 april worden de deuren geopend om iedereen die geïnteresseerd is, te informeren over de opleidingen die er geboden worden. U bent van harte welkom!
Nederlandse priesterstudenten in Schiedam
Jaarlijkse ontmoeting dit jaar in Bisdom Rotterdam
gepubliceerd: vrijdag, 8 maart 2019
Alle priesterstudenten van Nederland kwamen samen in Schiedam tijdens de jaarlijkse Ontmoeting Priesterstudenten Nederland (OPN) op zaterdag 23 februari. Deze bijeenkomst rouleert tussen de bisdommen. Dit jaar was het bisdom Rotterdam aan de beurt.
Vrijwilligers gezocht voor vormelingendag
Vrijdag 29 en zaterdag 30 maart - Power of Fire
gepubliceerd: woensdag, 27 februari 2019
Voor de jaarlijkse vorme­lin­gen­dag ‘Power of Fire’ zoekt het bisdom vrijwilligers tussen de 16 en 30 jaar die op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart de han­den uit de mouwen willen steken.
Bloedrelikwie Johannes Paulus II naar België Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 19 februari 2019
De kloosterkapel van de zusters Sacra­mentinen in Halle kent sinds zaterdag een sterke toeloop van gelovigen en bede­vaar­ders. De grote belangstelling in de Cyprien Verhaevertstraat is te danken aan een bloedrelikwie van paus Joannes Paulus II, die door het Sint-Janscentrum voor een noveen van negen dagen is uitgeleend aan het klooster.
Vormingsmiddag: Eucharistie
Maandag 11 maart - 13.30 uur
gepubliceerd: dinsdag, 12 februari 2019
De inspiratiemiddag ‘Eucha­ris­tie, viering van het paasmys­terie van Christus’ wil een mo­ment van bezinning en (litur­gi­sche) vorming zijn aan het be­gin van de 40-dagentijd, ter voorbereiding op het Hoog­feest van Pasen. U bent wel­kom op maandag 11 maart.
Receptie na installatie plebaan Sint-Jan Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 11 februari 2019
Tijdens een indrukwekkende Eucharistieviering heeft Mgr. Gerard de Korte de voormalige pastoor van de Odaparochie van Sint-oedenrode, Vincent Blom geïnstalleerd als nieuwe plebaan van de Sint-Jans­ka­the­draal. Nadien was er een druk­ke en gezellige receptie op het Sint-Janscentrum.
Afscheidsreceptie pastores Fotoreportage
Plebaan Van Rossem en pastoor Van Aken
gepubliceerd: maandag, 28 januari 2019
Mgr. De Korte heeft in oktober 2018 een grote verhuisronde aangekondigd van maar liefst tien priesters in Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch. Zondag 27 januari 2019 nam plebaan Geertjan van Rossem afscheid in de Sint-Jans­kathe­draal en pastoor Robert van Aken in de Lucaskerk. Na afloop was er een drukbezochte afscheids­re­cep­tie op het Sint-Jans­cen­trum.
Dag van het Jodendom
Zondag 20 januari - Thema: Lernen
gepubliceerd: woensdag, 2 januari 2019
In alle bisdommen van Neder­land wordt al verschillende jaren de Dag van het Joden­dom gehouden: een dag waarop katholieken stilstaan bij hun oudste broeders en zusters, met wie de Aller­hoogste als eerst een Verbond aanging dat nooit verbroken is. Dat eerste Verbond is het fundament van het tweede Verbond in Christus.
Kersteditie Kringblad
gepubliceerd: dinsdag, 18 december 2018
De Kersteditie van ons Kringblad is weer uit. Dit nummer is gewijd aan een nieuwe ontwikkeling: de interna­tio­nalisering van on­ze Kerk. Terwijl het religieuze zintuig van vele West-Europeanen insluimert, worden on­ze kerken steeds meer bevolkt door christenen uit andere werelddelen.
Nachtaanbidding voor het ongeboren leven
Eerstvolgende keer: de nacht van 3 op 4 januari 2019
gepubliceerd: woensdag, 12 december 2018
Reeds meerdere jaren is er in het Sint-Janscentrum nachtaanbidding, maan­de­lijks in de nacht van donderdag op de eerste vrijdag van de maand. We bidden om heilige roepingen tot het priester­schap en het religieuze leven, en voor de gezinnen. Tevens willen we bidden voor het ongeboren leven.
Kardinaal Müller op CRK-dag Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 20 november 2018
Op zaterdag 17 november vond in het Sint-Janscentrum een feestelijke bijeenkomst van het CRK plaats. Als gastspreker was kardinaal Gerhard-Ludwig Müller, emeritus-prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, speciaal uit Rome afgereisd naar Den Bosch. Een tweede lezing werd gehouden door prof. Paul van Geest.
Samenwerking Sint-Bonifatiusinstituut
Convenant tussen Bisdommen ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam
gepubliceerd: woensdag, 24 oktober 2018
De bisschop van Haarlem-Am­ster­dam, Mgr. J. Punt, zet zijn hand­te­kening onder een conve­nant tussen de bisdommen van ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam (zie foto). Eerder deed Mgr. G. de Korte van het Bisdom ’s-Hertogenbosch al hetzelfde.
Inspirerende liturgische vormingsdag
gepubliceerd: woensdag, 3 oktober 2018
Mgr. Jan Hendriks was maan­dag 1 oktober de hoofdspreker van een liturgische vormings­dag over de plaats van Maria in ons geloof. Op zijn website Arsacal.nl heeft hij een verslag geplaatst die we hier graag overnemen.
Maria, haar plaats in ons geloof
Maandag 1 oktober - 13.30 uur
gepubliceerd: donderdag, 20 september 2018
De commissie kerkelijke kunst en de commissie liturgie organiseren samen met het diocesaan vormingscentrum van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch op maandag 1 oktober een middag rond de Moeder Gods onder de titel ‘Maria, haar plaats in ons geloof. Mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, zal een lezing verzorgen en er zijn een zestal workshops voorzien.
Nieuwe opleidingen begonnen Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 16 september 2018
Met veel enthousiasme en een mooie opkomst zijn de nieuwe theologische opleidingen aan het Sint-Janscentrum van start gegaan.
Erik gaat naar de WJD in Panama
gepubliceerd: maandag, 27 augustus 2018
Erik Buster, seminarist voor het bisdom den Bosch, gaat ook naar de Wereld­jonge­ren­dagen die in 2019 in Panama worden gehouden. Hij legt in een video uit waarom hij de WJD een belangrijk gebeuren vindt voor de katholieke kerk.
Studiegidsen nieuwe opleidingen beschikbaar
gepubliceerd: donderdag, 2 augustus 2018
Je geloof verdiepen? Altijd al theologie willen studeren? Dat kan nu in ’s-Hertogenbosch. Aan het Sint-Janscentrum starten in september nieuwe opleidingen.
Geslaagde Priesterdag met Anselm Grün Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 2 juli 2018
Meer dan 75 priesters namen maandag 2 juli 2018 deel aan de jaarlijkse priesterdag van het bisdom. De bekende Duitse benedictijner pater Anselm Grün hield in een zonovergoten Sint-Janscentrum een lezing over ‘de zorg voor zichzelf’.
Veel interesse voor de nieuwe opleidingen
gepubliceerd: maandag, 18 juni 2018
Drie nieuwe opleidingen: de op­leiding Godsdienst­we­ten­schappen, de vernieuwde dia­ken­op­leiding en de cate­chis­ten­op­leiding werden zaterdag 16 juni gepresenteerd op het Sint-Janscentrum. Hoeveel personen zich als student in­schrijven, weten we pas in september. Het aantal geïn­te­res­seerden was in ieder geval hoopgevend.
Felicitaties voor zilveren priesterjubilarissen
Lichting 1993
gepubliceerd: dinsdag, 5 juni 2018
Het jaar 1993 was in vele opzichten een goed jaar, niet in de laatste plaats vanwege de vijf seminaristen van het Sint-Janscentrum die dat jaar tot priester werden gewijd.
Feestelijke viering van de Neomistenmis Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 30 mei 2018
Een heel bijzonder moment, voor wijdeling Bryan van de Mortel. De eerste mis in de kapel van het Sint-Jans­cen­trum waar hij al die jaren van zijn studie thuis was. Na af­loop was het mogelijk om van de wijdeling de ‘neomisten­zegen’ te ontvangen.
Sint-Janscentrum houdt Open Huis
Zaterdag 16 juni - 10.00 - 12.00 uur
gepubliceerd: maandag, 28 mei 2018
Iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe diocesane opleidingen is van harte welkom bij de presentatie. De presentatie van de opleidingen vindt plaats tijdens een Open Huis ochtend op zaterdag 16 juni, van 10.00 tot 12.00 uur op het Sint Janscentrum in Den Bosch.
Zomereditie vernieuwd Kringblad
Nieuwe opzet Sint-Janscentrum
gepubliceerd: donderdag, 24 mei 2018
Iets vroeger dan gebruikelijk is de zomereditie van het Kringblad versche­nen, het periodieke contactblad van het Sint-Janscentrum. Niet alleen de ver­vroegde datum is bijzonder, ook de inhoud is speciaal.
Bezinningsdag voor priesters
Maandag 28 mei - 10.30 uur
gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2018
Op maandag 28 mei 2018 vindt in het Sint-Janscentrum weer een bezinningsdag plaats voor pries­ters. De priesters van de laatste vijf wijdingsjaren nemen aan de bezinningsdag deel in het kader van de na­vorming, andere priesters van Bisdom ’s-Hertogen­bosch zijn van harte uitgenodigd.
CEyTEC conferenties
Drie conferenties voor gezinnen, religieuzen en professionals
gepubliceerd: dinsdag, 17 april 2018
Stichting CEyTEC – Centrum voor de studie en behandeling van gedrags­stoornissen organiseert van 1 t/m 6 mei 2018 een ‘kennismakingstournee’ in Nederland en België. Drie conferenties voor verschillende doelgroepen vinden plaats in het Sint-Janscentrum.
Lente! Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 9 april 2018
Het is weer lente, de tempe­ra­turen stijgen (en dalen), de vogeltjes fluiten en de magno­lia­bomen in de tuin van het Sint-Janscentrum staan weer in bloei!
Bezinningsdag voor priesters
Maandag 9 april - 10.30 uur
gepubliceerd: dinsdag, 3 april 2018
Op maandag 9 april 2018 vindt in het Sint-Janscentrum een bezinningsdag plaats voor pries­ters. De priesters van de laatste vijf wijdingsjaren nemen aan de bezinningsdag deel in het kader van de na­vorming, andere priesters van Bisdom ’s-Hertogen­bosch zijn van harte uitgenodigd.
“Wees straatpredikers”
Oproep paus Franciscus tijdens Chrismamis
gepubliceerd: dinsdag, 3 april 2018
Paus Franciscus heeft tijdens de Chrismamis op Witte Don­der­dag priesters opgeroepen mensen nabij te zijn en het voorbeeld te nemen aan Jezus door ‘straatpredikers’ te wor­den. De H. Mis vond plaats op donderdagochtend in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, de dag waarop de Kerk de instelling van de Eucharistie en het priesterschap viert.
Paaseditie Kringblad
gepubliceerd: maandag, 26 maart 2018
Het Kringblad dat bij leden van de gebedskring rond Pasen op de deurmat valt bevat weer veel aanbiedingen van Uitgeverij Betsaida. De semina­rie­ge­meenschap wenst u van harte een genadevolle Goede Week toe en alvast een Zalig Pasen.
Feest van Zondag van de Barmhartigheid
Zondag 8 april 2018
gepubliceerd: maandag, 19 maart 2018
Zondag 8 april is Zondag van de Barmhartigheid. Net als vorig jaar organiseert het Sint-Janscentrum op deze zondag weer een Feest van Zondag van de Barmhartigheid.
Jubileum Radio Maria Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 5 februari 2018
Alweer tien jaar bestaat Radio Maria Nederland - reden voor een feestje. Op zaterdag 3 februari 2018 was hoofd­ce­le­brant Mgr. Gerard de Korte tijdens de plechtige Eucha­ris­tieviering in de Sint-Jans­ka­thedraal. Daarna liepen luis­te­raars, donateurs en geïn­te­res­seerden naar het Sint-Janscentrum voor een gemoedelijke receptie.
Studiedag over de biecht
Maandag 19 maart - Leuven
gepubliceerd: zondag, 4 februari 2018
Op maandag 19 maart 2018 vindt in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven een studiedag plaats over het pastoraat van de biecht en het geestelijk gesprek.
Studiedagen - Van volkskerk tot keuzekerk
Donderdag 15 en vrijdag 16 februari
gepubliceerd: zaterdag, 3 februari 2018
Zoals vorige jaren richt het Sint-Janscentrum ook nu weer twee studiedagen in, volgend op Aswoensdag. We kozen een thema waar iedereen die tegenwoordig bij het pastoraat betrokken is, mee te maken krijgt: de ontwikkeling van Volkskerk tot keuzekerk.
Bezinningsdag - Met tien iconen naar Pasen
gepubliceerd: zondag, 28 januari 2018
Op zaterdag 3 maart 2018 van 10.00 tot 15.00 uur vindt in het Sint-Janscentrum een bezinningsdag plaats in de aanloop naar Pasen. Onderdeel van het programma zijn een Eucharistieviering en inleidingen van Mgr. Gerard de Korte, deheer Willem Maria Speelman ofs en pastor Jacques Grubben.
Kersteditie Kringblad
gepubliceerd: dinsdag, 19 december 2017
Het Kringblad heeft dit keer als thema Kerstmis - hoe kan het ook anders. Leden van de gebedskring ontvangen dit informatieblad gratis thuisgestuurd. Op deze website is ook een digitale versie van ons Kringblad beschikbaar.
Blauwe Zusters bouwen een feestje Fotoreportage
Benefietconcert goed bezocht
gepubliceerd: zondag, 26 november 2017
Het benefietconcert van de Blauwe Zusters mocht zich zondag 26 november ver­heu­gen op veel belangstelling. Begeleid door vier musici lieten zes zusters prachtige, veelal meerstemmige liederen horen ter ere van de afsluiting van het jubileumjaar van de Maria-verschijningen in Fatima.
De gave van de priesterroeping
gepubliceerd: donderdag, 16 november 2017
Paus Franciscus heeft op maandag 13 november 2017 een samenkomst gehad met de hoofden van de Dicasteria van de Romeinse Curie. Het is de negende bijeenkomst van dit genre, die twee keer per jaar wordt voorgezeten door de Paus.
Bezinningsdag voor priesters
Maandag 13 november
gepubliceerd: dinsdag, 7 november 2017
Op maandag 13 november 2017 vindt in het Sint-Jans­cen­trum weer een bezin­nings­dag plaats voor priesters. De priesters van de laatste vijf wijdings­jaren nemen aan de bezin­nings­dag deel in het kader van de navor­ming, andere priesters van het bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn van harte uitgenodigd.
Fotoserie feestelijke diakenwijding Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 6 november 2017
Drie mannen zijn zaterdag 4 november 2017 tot diaken gewijd door Mgr. Gerard de Korte tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.
Benefietconcert ‘Totus Tuus Maria’
Zondag 26 november - 15.00 uur - Sint-Janscentrum
gepubliceerd: dinsdag, 31 oktober 2017
Zondag 26 november, op het hoogfeest van Christus Koning, sluiten we het kerkelijk jaar af dat in het teken stond van het Jubileum van 100 jaar Fatima. De boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima heeft grote waarde voor de mensheid. Daarom geven wij op die dag een concert met Maria-liederen in het Sint-Janscentrum in Den Bosch.
Retraite seminariegemeenschap
gepubliceerd: maandag, 30 oktober 2017
In voorbereiding op de aanstaande diaken­wijding houdt de seminarie­gemeenschap een stille retraite. Het dagprogramma is als volgt.
Uitnodiging diakenwijding
Zaterdag 4 november - 10.30 uur - Sint-Janskathedraal
gepubliceerd: donderdag, 26 oktober 2017
We bereiden ons voor op een belangrijke gebeurtenis in ons bisdom: de wijding van drie nieuwe diakens voor ons bis­dom, twee permanent diakens en een transeunt diaken.
Fatimajubileum en hernieuwde toewijding
gepubliceerd: vrijdag, 13 oktober 2017
De maand oktober 2017 wordt geken­merkt door herdenkingen. Vijfhonderd jaar geleden begon de reformatie rond Martin Luther, honderd jaar geleden vond de oktoberrevolutie in Rusland plaats. Op 13 oktober is het de honderdste ver­jaar­dag van de laatste Mariaverschijning in Fatima, de dag van het zonnewonder.
Nachtelijke eucharistische aanbidding
Donderdag op vrijdag - elke eerste vrijdag van de maand
gepubliceerd: maandag, 9 oktober 2017
In verband met de grote aan­dacht voor de nachtelijke aan­bidding rondom de relieken van de HH. Louis en Zélie Mar­tin op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2017 willen we alle geïnteresseerden graag attent maken op de maande­lijkse nachtaanbidding.
Kaarten voor zieke kinderen Fotoreportage
Kinderen bidden voor Kinderen
gepubliceerd: zaterdag, 7 oktober 2017
Het is intussen een traditie: ieder jaar in oktober organiseert Kinderen bidden voor Kinderen een middag in het Sint-Jans­centrum waar kinderen kaarten tekenen, kleuren en versieren voor zieke kinderen.
Kleurrijke Dag van de Wereldkerk Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 29 september 2017
Op zondag 24 september 2017 vond in het Bossche seminarie de diocesane ‘Dag van de Wereldkerk’ plaats. Mgr. Rob Mutsaerts was die dag om 11.45 uur celebrant tijdens de Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.
Bezinningsdag voor priesters
Maandag 2 oktober - 10.30 uur
gepubliceerd: woensdag, 27 september 2017
Op maandag 2 oktober 2017 vindt in het Sint-Janscentrum een bezinningsdag plaats voor priesters. De priesters van de laatste vijf wijdingsjaren ne­men aan de bezinningsdag deel in het kader van de navor­ming, andere priesters van het bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn van harte uitgenodigd.
Fotoserie van een indrukwekkende en genadevolle dag Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 17 september 2017
Deze fotoserie geeft een prachtige indruk van het bezoek van de relieken van de HH. Louis en Zélie Martin - de ouders van de H. Thérèse van Lisieux - aan het Sint-Janscentrum op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2017.
Opening studiejaar 2017-2018 Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 13 september 2017
Met een plechtige eucharis­tie­viering en een feestelijk diner is op maandag 11 september het nieuwe studiejaar van de priester- en diakenopleiding aan het Sint-Janscentrum geopend.
Redactievergadering Communio
gepubliceerd: zaterdag, 9 september 2017
Het Sint-Jancentrum was vandaag gastheer voor de vergadering van de redactieraad van het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio.
Feestelijk ontvangstdiner Italiaans seminarie Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 7 september 2017
De rector en priesterstudenten van het seminarie van Faenza (Emilia Romagna, Italië) zijn deze week te gast in het Sint-Janscentrum. Ze verblijven in ons huis in het kader van een studiebezoek, om de Kerk in Nederland meer van nabij te leren kennen.
Nieuwe editie Kringblad
gepubliceerd: donderdag, 7 september 2017
Er ligt weer een nieuwe editie van het Kringblad op de deurmat. Dat geldt tenminste voor de leden van de gebedskring die een paar keer per jaar dit boekje thuisbezorgd krijgen. Op deze website is ook een digitale versie van ons Kringblad beschikbaar.
Relieken HH. Louis en Zélie Martin in het Sint-Janscentrum
Vrijdag 15 en zaterdag 16 september
gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2017
In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 september en vervolgens de gehele zaterdag is er een programma rondom HH. Louis en Zélie Martin, de ouders van de Heilige Theresia van Lisieux. De relieken van HH. Louis en Zélie Martin zijn dan in het Sint-Janscentrum.
Levend Brood voor onderweg
Unieke publicatie over geloof en cultuur
gepubliceerd: zaterdag, 26 augustus 2017
Op vrijdag 25 augustus werd in het ‘Grootste Museum van Nederland’, in de Heilig Landstichting bij Nijmegen, het nieuwe boek voorgesteld van de priester en theoloog Ton van Eijk: Levend Brood voor onderweg. Een theologisch commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament.
Bidden voor priesters
Zaterdag 9 september - 13.30 uur - Scherpenheuvel
gepubliceerd: woensdag, 23 augustus 2017
Op zaterdag 9 september 2017 zal het lekeninitiatief ‘Bidden voor priesters’ verhelderd worden. U bent van harte welkom in Scherpenheuvel vanaf 13.00 uur. We vangen aan om 13.30 uur in Onthaalcentrum De Pelgrim (Bouckaertzaal) en ronden af na het Rozenhoedje in de basiliek tegen 16.30 uur.
Priester worden...
Blog en filmpje van Andy Penne
gepubliceerd: maandag, 19 juni 2017
In Nederland kennen we alle­maal ‘mediapastoor’ Roderick Vonhögen, maar België heeft ook een vloggende pastoor: Andy Penne. Wekelijks schrijft pastoor Penne een blog over actuele zaken die hij ook als YouTube filmpje het internet opslingert.
Zonnige priesterwijding Fotoreportage
Sacha Steijaert gewijd door Mgr. De Korte
gepubliceerd: zaterdag, 10 juni 2017
Speciaal voor de priesterwijding van Sacha Steijaert kwam Mgr. Van den Hout terug uit het hoge noorden. Zaterdag 10 juni 2017 werd een bijzonder opleidings­traject bekroond met de wijding tot priester.
Noordelijkste bisdom heeft weer een bisschop Fotoreportage
Seminarie is een docent en gewaardeerde collega armer
gepubliceerd: zaterdag, 3 juni 2017
Tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Sint Jozefkathedraal te Groningen is dr. C.F.M. van den Hout tot bisschop gewijd en heeft hij de Bisschopszetel van Groningen-Leeuwarden in bezit genomen.
Fotoserie indrukwekkende Fatimaconferentie Fotoreportage
Met de Blauwe Zusters
gepubliceerd: donderdag, 1 juni 2017
Na een enigszins vertraagde start vanwege fileproblemen was uiteindelijk bijna het huis te klein. Grote belangstelling voor drie interessante lezingen door drie bekwame sprekers.
Getuigenis wijdeling Sacha Steijaert
Priesterwijding op zaterdag 10 juni in de Sint-Janskathedraal
gepubliceerd: dinsdag, 30 mei 2017
“Mijn weg naar het priesterschap is een lange weg geweest. Deze begon in 2003 en wordt nu in 2017 ‘bezegeld’.” Met deze introductie begint wijdeling Sacha Steijaert zijn bijzondere getuigenis die we op zijn verjaardag op deze website graag publiceren.
Conferentie - Fatima en de hoop op vrede voor de 21e eeuw
Woensdag 31 mei • 17.45 uur • Sint-Janscentrum
gepubliceerd: zaterdag, 27 mei 2017
Wie meer wil weten over de betekenis van de toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria voor Kerk en samenleving in de 21ste eeuw is welkom op woensdag 31 mei 2017 in het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch voor een avond rond dit thema.
Bezinningsdag voor priesters
Maandag 22 mei • 10.30 uur
gepubliceerd: maandag, 15 mei 2017
Op maandag 22 mei 2017 vindt in het Sint-Jans­cen­trum weer een bezin­nings­dag plaats voor priesters. De priesters van de laatste vijf wijdings­jaren nemen aan de bezin­nings­dag deel in het kader van de navor­ming, andere priesters van het bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn van harte uitgenodigd.
Sint-Janscentrum toegewijd aan Onbevlekte Hart van Maria
gepubliceerd: zaterdag, 13 mei 2017
In vereniging met paus Franciscus, die deze dagen op bedevaart in Fatima is, en met de Nederlandse bisschoppen, hebben we op de 100ste verjaardag van de verschij­ningen van de Moeder Gods in Fatima na de ochtendmis het Sint-Janscentrum toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria.
‘Opvoeden in Ignatiaanse stijl’
Toespraak tot seminaristen op 8 mei 2017
gepubliceerd: woensdag, 10 mei 2017
“Opvoeden in Ignatiaanse stijl betekent vooreerst de harmo­nieuze integratie in de mens bevorderen, uitgaande van de centraliteit van de persoonlijke vriendschapsrelatie met de Heer Jezus”, legt paus Franciscus uit.
Opname drie wijdingskandidaten Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 6 mei 2017
In het kader van de zondag van de Goede Herder, roepin­gen­zondag, vond op 5 mei 2017 in het Sint-Janscentrum de plechtige liturgie van de opname onder de wijdings­kandidaten plaats.
De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig
Zondag 7 mei - Roepingenzondag
gepubliceerd: donderdag, 4 mei 2017
Met de zin “De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.” (Mat. 9,38) zit de rechtstreekse oproep vervat te bidden om roepingen. Deze zondag 7 mei is het roepin­gen­zondag en bidden we speciaal om roepingen tot het priester­schap, het diaconaat en het religieuze leven.
Handzaam boekje over spiritualiteit evangelische raden
Uniek in ons taalgebied
gepubliceerd: dinsdag, 18 april 2017
De Jezuïet Hans Putman woont en werkt in het Nabije Oosten. Hij begeleidt reeds zijn hele leven lang conferenties en retraites, vaak voor religieuzen. Op basis van deze teksten schreef hij een kleine handreiking over de evangelische raden van armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid.
Nieuwe editie Kringblad
gepubliceerd: donderdag, 13 april 2017
Op de cover van het voorjaarsnummer van ons Kringblad prijkt dit keer een prachtige foto van een processie in Fatima, niet toevallig omdat het 100 jaar geleden is dat Maria aan de drie zienertjes van Fatima verscheen.
Feest van Barmhartigheid
Zondag 23 april • 10.00 tot 16.00 uur
gepubliceerd: maandag, 10 april 2017
Allen zijn van harte welkom op het Sint-Janscentrum voor het feest van de Zondag van Barmhartigheid, zondag 23 april 2017. Er is o.a. biechtgelegenheid, Aanbidding, Rozenkransgebed en u kunt religieuze boeken, DVD’s, CD’s en andere religieuze artikelen kopen.
Fotoserie van bezoek Zuster Guadalupe Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 3 april 2017
Zuster Guadalupe van de Die­na­ressen van de Heer en de Maagd van Matará (de ‘Blauwe Zusters’) gaf op vrijdag 31 maart een uitermate indruk­wekkende voordracht in het Sint-Janscentrum. Zij verbleef gedurende verschillende jaren in de belegerde stad Aleppo. Ze vertelde over de verschrik­kingen van de oorlog, maar vooral ook over de kracht van het geloof van de vervolgde christenen.
Felicitaties Mgr. Van den Hout
Vicaris-generaal en seminariedocent nieuwe bisschop van Groningen
gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2017
Paus Franciscus heeft de Bossche vicaris-generaal, dr. C.F.M. van den Hout, benoemd heeft tot nieuwe bisschop van Groningen. De zetel van Groningen kwam vacant toen Mgr. dr. G.J.N. de Korte bisschop van ’s-Hertogenbosch is geworden.
Blauwe Zuster uit Aleppo in Sint-Janscentrum
Unieke gelegenheid voor getuigenis uit eerste hand
gepubliceerd: vrijdag, 24 maart 2017
De kranten Trouw en Nederlands Dagblad hebben reeds meermaals bericht over de gemeenschap van Blauwe Zusters, die ondanks alle verschrikkingen trouw blijven aan hun zending temidden van de door oorlog en terreur geteisterde Syrische bevolking.
Bezinningsdag voor priesters
Maandag 3 april • 10.30 uur
gepubliceerd: donderdag, 23 maart 2017
Op maandag 3 april 2017 vindt in het Sint-Jans­cen­trum weer een bezin­nings­dag plaats voor priesters. De priesters van de laatste vijf wijdings­jaren nemen aan de bezin­nings­dag deel in het kader van de navor­ming, andere priesters van het bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn van harte uitgenodigd.
Studiedagen beëindigd met boekpresentatie Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 4 maart 2017
De tweede dag van de studiedagen werd verzorgd door een keur aan nationale en internationale sprekers: dhr. Geert van Dartle van de Vereniging voor Oecumene, Prof. Bernard Pottier SJ van het IET in Brussel en Prof. Slawinski uit Krakau.
Studiedagen 2017 in volle gang
gepubliceerd: donderdag, 2 maart 2017
De studiedagen zijn begonnen, met een intensief en interessant programma.
‘Oecumene, de Kerk en een verdeeld Europa?’
Studiedagen op 2 en 3 maart
gepubliceerd: zaterdag, 11 februari 2017
Naar aanleiding van de herdenking van 500 jaar Reformatie richt het Sint-Janscentrum op 2 en 3 maart 2017 twee studiedagen in over ‘Oecumene, de Kerk en een verdeeld Europa?’. Thematisch sluiten deze studiedagen tevens aan bij het colloquium dat in 2015 gehouden werd naar aanleiding van de verjaardag van de val van de Berlijnse Muur.
Retraite Abdij van Postel
Maandag 1 t/m vrijdag 5 mei • Abdij van Postel
gepubliceerd: zaterdag, 4 februari 2017
Uit het Belgische plaatsje Mol ontvingen we een aankon­di­ging van een retraite. Van 1 tot en met 5 mei 2017 vindt er op het gasten­kwartier van de abdij van Postel een retraite plaats die openstaat voor allen met als thema ‘Wie zijn mijn broeders en mijn zusters?’
Kerk in het nauw door overheidsbesluit
Uiterlijk vrijdag 3 februari!
gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2017
Door een besluit van de overheid dreigt de Katholieke Kerk misschien wel een derde van haar leden te verliezen uit het adressenbestand. Er zal geen schriftelijk beroep meer op deze leden gedaan kunnen worden. De kerk wordt hiermee numeriek veel kleiner. Dit zal de positie van de Kerk naar buiten toe aantasten.
Rector De Rycke middelpunt tijdens een feestelijke koffie Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2017
In gezelschap van mgr. De Korte, vicaris van de Hout, het Sonnius bestuur, studenten, personeel en vrijwilligers heeft rector Filip De Rycke van­mor­gen in vreugde en dank­baar­heid zijn 40ste verjaardag mogen vieren. De seminarie­gemeen­schap wenst hem nieuwe kracht en zegen voor dit nieuwe levensjaar.
Verslag jaarlijkse retraite diakens Fotoreportage
Weekend 20 t/m 22 januari - Benedictinessenabdij Bonheiden (B)
gepubliceerd: zondag, 29 januari 2017
Het vorige weekend heeft de jaarlijkse retraite voor de diakens in opleiding plaats­gevonden in de abdij van Bethlehem in Bonheiden, België. Deel­nemers waren de studenten van de verschillende jaren van de opleiding. Een zij-instromer was eveneens van de partij. Eén van de studenten was door griep geveld en kon er helaas niet bij zijn.
Studiedag over het biechtpastoraal
20 maart 2017 • 10.00 uur • Abdij Grimbergen
gepubliceerd: vrijdag, 20 januari 2017
De zesde studiedag over het pastoraal van de biecht vindt op 20 maart 2017 plaats van 10.00 tot 15.00 uur in de abdij van Grimbergen.
Door de Geest voortgestuwd met een zending
Boodschap Paus Franciscus voor Roepingenzondag 2017
gepubliceerd: vrijdag, 13 januari 2017
Aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar, op de eerste zondag van de Advent, heeft de paus de gewoonte om de boodschap bij gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor Roepingen te publiceren. Dankzij de Roepingenpastoraal van Vlaanderen kunnen we hierbij de Nederlandse vertaling presenteren.
Paus Franciscus: ‘Tijd geven aan jongeren’
gepubliceerd: vrijdag, 6 januari 2017
Tijdens een congres van het Nationaal Bureau voor Roepingen­pastoraal van de Italiaanse Bis­schop­pen­con­fe­rentie sprak paus Franciscus over roeping.
Sonnius infokrant Kerstmis 2016
gepubliceerd: dinsdag, 3 januari 2017
Traditiegetrouw is eind 2016 weer de infokrant van Sonnius uitgekomen! Allerlei interessante berichten over de vele activiteiten die op het Sint-Janscentrum hebben plaatsgevonden, natuurlijk niet in de laatste plaats de diaken- en priesterwijding.
‘Het belangrijkste is Jezus te ontmoeten’
Raad van paus Franciscus aan seminaristen
gepubliceerd: zaterdag, 17 december 2016
“Vandaag zou ik willen dat iedereen zich zijn eigen geschiedenis herinnert, de gave die hij van de Heer ontvangen heeft”: zo luidt de tweet van paus Franciscus op @Pontifex_fr, op deze 13e december, verjaardag van zijn priesterwijding, 47 jaar geleden. De paus werd namelijk priester gewijd in de Sociëteit van Jezus, te Cordoba (Argentinië) op 13 december 1969. Hij zou vier dagen later, op 17 december, 33 worden.
Gefeliciteerd, paus Franciscus!
Vandaag 80e verjaardag
gepubliceerd: zaterdag, 17 december 2016
Vandaag, zaterdag 17 december 2016, viert paus Franciscus zijn 80e verjaardag. Afgelopen woensdag vierde de paus ook al de 47e verjaardag van zijn priesterwijding. De paus viert zijn verjaardag met een H. Mis met de kardinalen, die in Rome aanwezig zijn. Verder volgt hij het gewone, dagelijkse programma van werk en officiële ontvangsten.
Toespraak paus Franciscus over roepingenpastoraal
Nederlandse vertaling op Rkdocumenten.nl
gepubliceerd: maandag, 12 december 2016
Een toespraak gehouden door paus Franciscus aan deelne­mers van een internationaal congres over roepingenpasto­raal is in Nederlandse vertaling beschikbaar gemaakt op Rkdocumenten.nl. De paus sprak op 21 oktober 2016 in de Sala Celementina te Rome tijdens een congres van de Congregatie voor de Clerus.
Een authentieke priester is te herkennen aan zijn houding tegenover kinderen
Paus Franciscus op vrijdag 9 december 2016 te Rome
gepubliceerd: zaterdag, 10 december 2016
Een «authentieke priester» is te herkennen aan zijn houding tegenover kinderen, hij kan «lachen» en onthalen. Een strenge priester, met een “strak” gezicht, riskeert daarentegen “rampzalig” en “belachelijk” te zijn, waarschuwt de paus ten overstaan van de gemeenschap van het Pauselijk Grootseminarie van Rome.
Decreet over de opleiding van priesters in de 21e eeuw
gepubliceerd: vrijdag, 9 december 2016
Op 8 december 2016 publiceerde de Congregatie voor de Clerus een nieuw decreet over de opleiding van priesters aan het begin van de 21e eeuw. De katholieke nieuwssite Zenit vatte de hoofdlijnen samen (vertaling: Maranatha-gemeenschap).
Paus Franciscus: Er zijn roepingen
Maar er moet naar de jongeren geluisterd worden
gepubliceerd: donderdag, 24 november 2016
Er zijn roepingen, maar er moet naar de jongeren geluis­terd worden en men moet ze weten te impliceren in con­cre­te activiteiten. Dat is in wezen wat paus Franciscus zei tot de deelnemers aan de Generale Congregatie van de Sociëteit van Jezus, op 24 oktober 2016.
Homilie vanuit het hart
Hoe de paus zijn preken schrijft
gepubliceerd: zondag, 13 november 2016
In een interview met de jezuïet Antonio Spadaro, directeur van La Civiltà Cattolica, gepubliceerd op 10 november 2016, legt paus Franciscus uit hoe hij zijn homi­lieën voorbereidt: Bijbel­over­weging en lectuur, om het hart te kennen van de mens.