Termenindex


Aanbidding van het H.Sacrament

Aanbidding van het H. SacramentTijdens de Aanbidding van het Heilig Sacrament (of Eucharistische Aanbidding, of Lof) wordt de Heer Jezus, die gezegd heeft “Dit is Mijn Lichaam” en dus in de H.Communie aanwezig is, aanbeden. De Heer is werkelijk Tegenwoordig in de Heilige Communie!

De H.Hostie wordt in een mooie monstrans getoond aan de mensen die de Heer Jezus zo kunnen aanbidden. Als er een priester aanwezig is wordt de aanbidding afgesloten met de zegen waarbij de priester met de monstrans langzaam een groot kruisteken maakt en zo de mensen zegent. Sinds enkele tientallen jaren zijn er meer plaatsen waar de Eucharistische Aanbidding georganiseerd wordt.