Termenindex


Acoliet

AcolietenHet woord acoliet heeft in de Kerk meerdere betekenissen.

  • Tot 1972 was het een wijding die voorafging aan het subdiaconaat.
  • Na 1972 werd het een aanstelling die mannelijke misdienaars kunnen ontvangen van een bisschop.
  • De naam ‘acoliet’ wordt ook gebruikt voor een oudere misdienaar, deze hoeft niet door een bisschop aangesteld te zijn.
  • Men kan ook tijdelijk tot acoliet aangesteld worden door een priester om mee te helpen bij het communie-uitreiken in een bepaalde viering.