Termenindex


Akathistoshymne

De Maagd Maria van de Akathistos Hymne
De Maagd Maria van de Akathistos Hymne

Het is een traditie in het Sint-Jans­centrum dat de semina­risten hun mede­broeders, die de volgende dag tot priester gewijd worden, aan de bescherming van de Moeder Gods aanbevelen.

Dit doen ze door met de hele seminarie­gemeen­schap, aan de voor­avond van de priester­wijding, de eeuwenoude Akathistos­hymne te zingen. Dit is een lofzang op Maria, de Moeder van God, uit de Byzantijnse tijd. De Griekse benaming Akathistos­hymne (Ἀκάθιστος Ὕμνος) betekent letterlijk een hymne [die] niet-zittend [gezongen wordt], dat betekent: vanwege het plechtige karakter staan zangers en gelovigen de hele tijd recht.

In de hymne, die ongeveer 40 minuten in beslag neemt, worden de mysteries van het leven van Maria op bezongen in verschillende coupletten, die telkens beginnen met een volgende letter van het alfabet. Tussendoor zingt het koor meerstemmig de lof van Maria in refreinen van driemaal drie verzen, die telkens beginnen met ‘Verheug u’.

Gezongen Akathistoshymne 2016