Termenindex


Mgr. Antoon Hurkmans

Mgr. Antoon HurkmansAntoon Hurkmans is de eerste rector van het heropgerichte Groot Seminarie Sint-Janscentrum. Hij was rector van 1987 tot aan zijn wijding tot bisschop van Bisdom ’s-Hertogenbosch in 1998.

Op 11 september 2015 maakte Hurkmans bekend dat zijn verzoek om ontslag wegens gezondheidsredenen was aanvaard door de paus. Op 14 mei 2016 werd hij opgevolgd door Mgr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft Mgr. Hurkmans voorgedragen als nieuwe rector van de Friezenkerk te Rome.