Termenindex


Cantor

Latijn: zanger. Een cantor of voorzanger is de leider van de zang in een kerk. Het kan een man of vrouw zijn die in vieringen de liederen en de verzen van de psalm voorzingt en zo leiding geeft aan het zingende volk in de kerk. Het kan ook een koorlid zijn die bepaalde gedeelten van een lied/psalm voorzingt.