Termenindex


Kerkelijke feestdagen en hun betekenis

In onze samenleving zijn er verschillende Christelijke feestdagen. We kunnen spreken van ‘kringen’ rond de grote feestdagen Kerstmis en Pasen.

Het kerkelijk jaar start met de ‘Kerstkring’ en begint met de eerste zondag van de Advent. Na enkele zondagen viert men dan het Hoogfeest van Kerstmis en is er de kersttijd die duurt tot aan Driekoningen (Openbaring des Heren).

Daarna volgt de tijd door het jaar tot aan de ‘Paaskring’ die start met Aswoensdag, waarna de Vastentijd (40-dagentijd) volgt. Na het Hoogfeest van Pasen volgt de paastijd die vijftig dagen duurt en eindigt met Pinksteren.

Daarna volgt de tijd door het jaar en wordt na het Hoogfeest ‘Christus, Koning van het Heelal’ (34ste zondag), het kerkelijk jaar gesloten.

De betekenis van enkele kerkelijke feestdagen:

De Advent

We bereiden ons voor op Kerstmis. (4 weken vóór Kerstmis)

Kerstmis

We vieren de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God.

Kersttijd

De kersttijd staat in het teken van de menswording van God en Jezus’ verkondiging van het Evangelie.

Aswoensdag

Op Aswoensdag laten Katholieken zich tekenen met het askruisje en begint de Vastentijd. (40 dagen vóór Pasen)

Witte Donderdag

Jezus gaat met zijn leerlingen voor de laatste keer aan tafel en stelt de Eucharistie in. (donderdag vóór Pasen)

Goede Vrijdag

Op deze dag wordt herdacht dat Jezus aan het Kruis gestorven is en uit liefde voor de mensen alle zonden op zich heeft genomen. (vrijdag vóór Pasen)

Pasen

We vieren dat Jezus op de derde dag is opgestaan uit het graf en verschenen aan zijn leerlingen.

Hemelvaart

Nadat Jezus zich veertig dagen aan zijn leerlingen heeft getoond, stijgt Hij op naar zijn Vader in de Hemel. (40 dagen na Pasen)

Pinksteren

Jezus heeft beloofd zijn leerlingen niet alleen te laten, maar de Helper te sturen, de Heilige Geest. Toen de leerlingen samen met Maria bijeen waren, daalde de Heilige Geest met kracht en vuur op de leerlingen neer. (50 dagen na Pasen)

Allerheiligen

We vieren alle Heiligen die in de Hemel zijn, daar zijn zeker ook familieleden bij. (1 november)

Allerzielen

We bidden voor de mensen die gestorven zijn maar nog niet in de Hemel zijn. (2 november)

Ten Hemelopneming van Maria

Na haar dood is Maria, de Moeder van de Heer Jezus Christus, door God met ziel en lichaam ten Hemel opgenomen. (15 augustus)