Termenindex


Lauden

De lauden is het ochtendgebed van de Kerk en vormt een onderdeel van het dagelijkse getijdengebed. Het komt van het Latijnse ‘laudes’ (meervoud), wat ‘lof’ of ‘lofprijzing’ betekent. Omdat ’s morgens de zon opkomt, hebben de hymnen vaak het thema van Christus als het Licht van de wereld, Die opgaat over de duisternis van zonde en onrust. Voor diakens en priesters zijn de lauden verplicht, voor leken aanbevolen. In kloosters worden ze vaak prachtig gezongen.