Termenindex


Aanstelling tot lector

Het woord lector komt van de Latijnse woord ‘legere’ = lezen. Dus een lector is ‘degene die leest’. In de Katholieke Kerk is de lector een leek die in de kerk leest tijdens de Mis: de eerste en tweede lezing, de psalm, het alleluia en de voorbeden en kan ook de mededelingen doen.

De aanstelling tot lector vormt de eerste stap op de weg van de diaken- en priesterstudent. De liturgische plechtigheid vindt plaats tijdens een Eucharistieviering. Net als bij een wijding wordt de kandidaat bij naam geroepen, waarop deze antwoordt: “Ja, hier ben ik.”

Aanstelling tot lector
Aanstelling tot lector

Vervolgens wordt de kandidaat opgeroepen zich toe te leggen op de omgang met het Woord van God. Met het uitspreken van een gebed door de bisschop of een door hem aangestelde priester krijgt de nieuwe lector een lectionarium aangereikt, waarbij de bisschop zegt: “Ontvang de heilige Schrift, geef het woord van God getrouw door, zodat het meer gaat leven in het hart van de mensen.”

De aangestelde lector krijgt voorrang om tijdens liturgische plechtigheden de bijbelse lezingen (behalve het evangelie) en de intenties bij de voorbeden uit te spreken.

In het Sint-Janscentrum kunnen de seminaristen de aanstelling tot lector ontvangen vanaf het tweede jaar filosofie. Na deze aanstelling volgt de aanstelling tot acoliet vanaf het eerste jaar theologie. Als laatste stap wordt de student voor de diakenwijding opgenomen onder de wijdingskandidaten. De plechtige aanstellingen worden enkel toegediend aan kandidaten voor de diaken- en priesterwijding.

Chronologisch

  1. Aanstelling tot lector
  2. Aanstelling tot acoliet
  3. opname onder de wijdingskandidaten