Termenindex


Liturgische gewaden

Liturgische gewaden zijn kledingstukken die door priesters of diakens worden gedragen tijdens de liturgie (godsdienstoefeningen). Ze kunnen verschillen bij de diverse ceremonies en geven de rang binnen de kerkelijke hiërarchie aan.

Enkele liturgische gewaden: allen dragen een witte albe (ook misdienaars), daaroverheen een (diaken- of priester-)stola en een dalmatiek (voor een diaken) of een kazuifel (voor een priester of bisschop).