Termenindex


Neomist

Een neomist is een pasgewijde priester.

Meestal celebreert de neomist zijn eerste H.Mis in de parochie waar hij als diaken werkzaam was. Het is inmiddels traditie dat de neomisten op de maandag na de priesterwijding de H.Mis vieren in de kapel van het seminarie. Dat is een heel bijzonder moment, voor de wijdelingen zelf, maar ook voor de andere priesterstudenten, die hun medebroeders nu aan het altaar zien staan.

Na afloop geven de wijdelingen de ‘neomistenzegen’ aan de aanwezigen. Dat is de bijzondere zegen die pasgewijde priesters kunnen uitspreken, en waaraan een volle aflaat verbonden is (indien men in dezelfde periode ook de sacramenten van de biecht en de eucharistie ontvangt en een gebed uitspreekt tot intentie van de paus).