Termenindex


Pastoor

Latijn: pastor = herder.

Een pastoor is een priester die door de bisschop benoemd werd als ‘herder’ / leidinggevende van een parochie. Er kan in een parochie maar één pastoor zijn. Als er naast de pastoor nog een of meerdere priesters zijn, krijgen ze de naam kapelaan (in Nederland) of onderpastoor (in Vlaanderen).