Termenindex


Priester

Grieks: presbyter = oudste of ouderling.

In het Oude Testament (Bijbel) vinden we priesters en één hogepriester. Als Christen zeggen we dat Jezus Christus onze Hogepriester is (vgl. Hebr.3,1; 4,14vv). Men deelt in Zijn priesterschap en wordt priester door de handoplegging en het gebed van de bisschop.

“Leg niemand overijld de handen op” (1Tim.5,22). Na een opleiding van ongeveer zes jaar wordt een man door de bisschop gewijd. Door deze wijding kan men de sacramenten toedienen, vooral de Eucharistie staat centraal waar Jezus werkelijk tegenwoordig komt in de Heilige Communie.

Een priester handelt in Naam en op de plaats van Jezus en is dus een man. Een priester belooft bij de wijding gehoorzaamheid aan de bisschop. Eens priester, altijd priester (sacerdos in aeternum = priester in eeuwigheid).