Termenindex


De zeven Sacramenten

Het woord ‘sacrament’ komt van het Latijnse ‘sacramentum’ en dat betekent ‘geheim’. Een Sacrament is een gewijde handeling van een priester waardoor God bij de mens komt. Het is een directe handeling van de Heer Jezus Christus die de Sacramenten ingesteld heeft.

Een Sacrament wordt gevierd in een liturgisch kader (voorgeschreven gebeden en handelingen) en men ontvangt geestelijke kracht van de Heer.

De Katholieke Kerk heeft zeven Sacramenten:

  • de H.Eucharistie met als belangrijkste de H.Communie
  • het H.Doopsel
  • het H.Vormsel
  • het Sacrament van Verzoening (de biecht)
  • het priesterschap
  • het huwelijk
  • de ziekenzalving