Termenindex


Vespers

De vespers is het avondgebed van de Kerk en vormt een onderdeel van het dagelijkse getijdengebed. Het komt van het Latijnse ‘vespera’, wat ‘avond’ betekent. Als de dag ten einde is wordt God gedankt voor al het goede dat we in Zijn Naam hebben mogen doen. Voor diakens en priesters zijn de vespers verplicht; voor leken worden de vespers aanbevolen. In sommige parochies worden de vespers op zondag of feestdagen plechtig gevierd. In kloosters worden ze vaak prachtig gezongen.