Termenindex


Vicaris

De naam ‘vicaris’ komt van het Latijn ‘vicarius’, wat ‘plaatsvervanger’ betekent. In de Katholieke Kerk staat één vicaris of staan meerdere vicarissen de bisschop bij in het bestuur van het bisdom. Voor sommige zaken heeft hij een volmacht nodig van de bisschop. Een vicaris moet priester zijn, minstens dertig jaar en kennis van of een graad in theologie of canoniek recht hebben.

Vicaris bierDe vicaris-generaal is de plaatsvervanger van de bisschop en heeft de dagelijkse leiding over het bestuursapparaat van een bisdom. Een hulpbisschop staat in de kerkelijke hiërarchie hoger dan een vicaris-generaal. Bij de dood of overplaatsing van de bisschop verliest een vicaris(-generaal) automatisch zijn functie.

Vicaris is ook de naam van een bier uit het Vlaamse Dendermonde.