Termenindex


Opname onder de wijdingskandidaten

Opname onder de wijdingskandidaten
Opname onder de wijdingskandidaten

De opname onder de wijdingskandidaten is de derde stap op de weg van de diaken- en priesterstudent. De liturgische plechtigheid vindt plaats tijdens een Eucharistieviering. Net als bij de wijding wordt de kandidaat bij naam geroepen, waarop deze antwoordt: “Ja, hier ben ik”. Vervolgens wordt de kandidaat door de bisschop, of een door hem aangestelde priester, gevraagd of hij bereid is de voorbereiding te voltooien, opdat hij geschikt wordt te zijner tijd door de heilige wijding het dienstwerk in de Kerk te aanvaarden en Christus en de Kerk trouw te dienen.

Chronologisch

  1. Aanstelling tot lector
  2. Aanstelling tot acoliet
  3. opname onder de wijdingskandidaten