Cursusaanbod

Iedere leek heeft een bijzondere roeping. Een goede vorming van elke gelovige is daarom noodzakelijk. Daartoe biedt het diocesaan vormingscentrum (DVC) een breed en divers aanbod van vormende activiteiten voor lekengelovigen en parochiële vrijwilligers.

CursusaanbodDit gehele vormingsaanbod is ook het traject voor parochiële vrijwilligers die zich op een bijzondere wijze willen inzetten voor het kerkelijk leven in hun parochie, namelijk met een zending van de bisschop (missio canonica). Deze vrijwilligers, pastoraal assistenten, werken nauw samen met de leden van het pastorale team en bieden ondersteuning om de pastoraal in de parochie gestalte te geven.

Het vormingsaanbod bestaat uit twee grote ‘cursussen’ - vernoemd naar het motto van het diocesaan beleid ‘Groeien in geloof, geloven in groei’ – een geloofscursus en een pastorale cursus.

Geloofscursus - ‘Groeien in geloof’

Een geloofscursus voor al degenen die Jezus Christus als leidraad van hun leven willen, die het moeilijk vinden om te verwoorden wat de kern is van hun geloof, die het christelijk geloof beter willen begrijpen en / of die als vrijwilliger in de parochie op zoek zijn naar een steviger geloofsinzicht. Meer informatie...

Pastorale cursus - ‘Geloven in groei’

Een pastorale cursus bestaande uit meer dan vijfentwintig modules (telkens vijf bijeenkomsten rond één pastoraal thema) voor de vele parochiële vrijwilligers. Met deze modules kunnen vrijwilligers een persoonlijk vormingstraject samenstellen. Meer informatie...